Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương
  Tổng cục QLTT thành lập Tổ công tác về thương mại điện tử

  Tổng cục QLTT thành lập Tổ công tác về thương mại điện tử

  Tổ 368 tham mưu, giúp Tổng cục trưởng về quản lý thị trường trong thương mại điện tử để nắm tình hình, kiểm...

  8 liên quan

  Gỡ bỏ gần 9.000 gian hàng lợi dụng dịch Covid-19 tăng giá

  Gỡ bỏ gần 9.000 gian hàng lợi dụng dịch Covid-19 tăng giá

  Theo thông tin từ Bộ Công thương, các sàn giao dịch thương mại điện tử đã chủ động triển khai các biện pháp...

  8 liên quan

  Thành lập Tổ công tác quản lý thị trường về Thương mại điện tử

  Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT vừa ban hành Quyết định số 368/QĐ-TCQLTT về việc thành lập Tổ công tác về Thương...

  8 liên quan

  Thành lập Tổ công tác về Thương mại điện tử chống hàng giả, hàng lậu

  Tổ công tác về Thương mại điện tử sẽ phối hợp kiểm tra, xử lý các vụ việc, hành vi vi phạm liên quan đến hoạt...

  8 liên quan

  Thành lập tổ công tác quản lý thị trường trong thương mại điện tử

  Tổ 368 tham mưu, giúp Tổng cục trưởng về quản lý thị trường trong thương mại điện tử để nắm tình hình, kiểm...

  117 liên quan