Xây dựng mô hình khu dân cư an toàn về ANTT ở xã Nam Động

Xây dựng mô hình khu dân cư an toàn về ANTT ở xã Nam Động

Triển khai, thực hiện Đề án 375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật...

16 liên quan

Phường Đông Hương: Chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự

Phường Đông Hương: Chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự

Nhiều năm trước đây, xã Đông Hương (nay là phường Đông Hương) không chỉ là địa bàn trọng điểm về ma túy mà...

Nhìn lại 10 năm thực hiện Đề án 375, Chỉ thị số 10 của ubnd tỉnh về xây dựng 'Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự'

Nhìn lại 10 năm thực hiện Đề án 375, Chỉ thị số 10 của ubnd tỉnh về xây dựng 'Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự'

Với mục tiêu xây dựng và triển khai sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), đồng thời...

126 liên quan

Xã Xuân Khang xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự

Xã Xuân Khang xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự

Qua 10 năm (2008 - 2018) quán triệt, triển khai thực hiện Đề án 375 và Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về xây...

126 liên quan

Bình yên xứ Tiên

Bình yên xứ Tiên

Từ một địa bàn 'nóng' về các loại tội phạm, với sự quyết tâm, vào cuộc của chính quyền, nhân dân cũng như...

12 liên quan

Hội Cựu chiến binh huyện Thiệu Hóa chung tay xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thiệu Hóa...

524 liên quan

Huyện Như Xuân thực hiện có hiệu quả việc xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự

Thực hiện Đề án 375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về 'Xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự (ANTT)',...

126 liên quan

Hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong công nhân, viên chức, lao động

Hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong công nhân, viên chức, lao động

Trong 5 năm qua (2014-2018), thực hiện chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ)...

Huyện Như Xuân: Trên 90% khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự

Sau 10 năm thực hiện Đề án 375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh, huyện Như Xuân đã thành lập 18 ban chỉ đạo an...

126 liên quan

Khi cán bộ chủ chốt không phải người địa phương

Trong những năm qua, bằng việc tăng cường bố trí người đứng đầu không phải người địa phương, đã tạo ra 'luồng...

Huyện Thọ Xuân xây dựng được 404 tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn xóm, khu phố

Thực hiện Đề án 375, Chỉ thị 10 của UBND tỉnh về xây dựng 'Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự', thời gian...

Bình yên ở một xã biên cương

Bình yên ở một xã biên cương

Gần 10 năm nay, việc duy trì nếp sống văn minh, nói không với tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc ở...

TP Thanh Hóa: Đẩy mạnh tuyên truyền về an ninh trật tự

Thực hiện Đề án 375 và Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự (ANTT),...