Thí điểm thực hiện chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo quản lý: Cần cơ chế vận hành phù hợp

Thí điểm thực hiện chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo quản lý: Cần cơ chế vận hành phù hợp

Sau khi tiếp thu những ý kiến của Bộ Chính trị về dự thảo 'Đề án thí điểm thực hiện chế độ thực tập, tập sự...

Hợp nhất cơ quan Đảng và chuyên môn trong doanh nghiệp nhà nước trước quý 2.2019

Hợp nhất cơ quan Đảng và chuyên môn trong doanh nghiệp nhà nước trước quý 2.2019

Ban Tổ chức T.Ư vừa ban hành hướng dẫn thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với...

2 liên quan

Góp ý dự thảo quy định về kiểm soát quyền lực ở các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc T.Ư

Ngày 12-10, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo Quy định của Bộ Chính trị...

38 liên quan

Vận dụng cơ chế kiểm soát quyền lực của triều Nguyễn vào thời nay

Vận dụng cơ chế kiểm soát quyền lực của triều Nguyễn vào thời nay

Ở thời Nguyễn, việc kiểm tra, giám sát các cơ quan hành chính và đội ngũ quan lại đã thực hiện nghiêm túc...

38 liên quan

Nhận diện để kiểm soát

Nhận diện để kiểm soát

Dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán...

38 liên quan

Xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, chống chạy chức

Xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, chống chạy chức

Ngày 10/10, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền...

2 liên quan

Xây dựng quy định kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền

Xây dựng quy định kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền

Dự thảo quy định về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền đưa ra 8 cơ chế kiểm soát quyền lực trong...

38 liên quan

Xây dựng cơ chế để kiểm soát lạm quyền, lộng quyền

Xây dựng cơ chế để kiểm soát lạm quyền, lộng quyền

Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính khẳng định, trong công tác cán bộ, có những người được giao quyền lực...

38 liên quan

Xây dựng quy định kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ

Ngày 10-10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Đề án, Quy định về kiểm soát quyền...

38 liên quan