Hóa giải mâu thuẫn từ cơ sở

Hóa giải mâu thuẫn từ cơ sở

Qua hoạt động hòa giải, nhiều mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân được hóa giải kịp thời, hạn chế tình trạng...

1 liên quan

Người có duyên với nghề hòa giải

Người có duyên với nghề hòa giải

Hơn 10 năm gắn với 'nghề' hòa giải, với tấm lòng nhiệt huyết, đam mê, chẳng quản nắng mưa, người hòa giải...

Quan tòa 'mềm' tại tổ dân phố ở thị xã Hồng Lĩnh

Quan tòa 'mềm' tại tổ dân phố ở thị xã Hồng Lĩnh

Công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) góp phần không nhỏ trong việc xây dựng tình...

Huyện Phú Xuyên: Hòa giải dứt điểm vụ việc tại cơ sở

Huyện Phú Xuyên: Hòa giải dứt điểm vụ việc tại cơ sở

Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được huyện Phú Xuyên quan tâm...

12 liên quan

Khơi nguồn tiềm năng, sáng tạo của nhân dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: 'Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền...

57 liên quan

Giúp phụ nữ dân tộc nhận diện phòng chống bạo lực gia đình

Giúp phụ nữ dân tộc nhận diện phòng chống bạo lực gia đình

Thiếu kiến thức, kỹ năng khiến nhiều phụ nữ người dân tộc bị bạo lực giới, bạo lực gia đình (BLGĐ) nhưng không...

Huyện Nga Sơn: Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự

Huyện Nga Sơn: Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự

Sau 5 năm thực hiện Luật Hòa giải cơ sở, hoạt động hòa giải trên địa bàn huyện Nga Sơn từng bước chuyển biến...

Cả thôn lấp cổng hàng xóm: Ai phá vỡ... tình làng?

Cả thôn lấp cổng hàng xóm: Ai phá vỡ... tình làng?

UBND xã Quảng Tín đã lập tổ hòa giải, thuyết phục người dân thôn 4 chấp nhận cho ông Nhất phá dỡ bức tường...