Tài khoản

Bạn đồng ý với việc Đăng nhập/Đăng ký từ tài khoản liên kết Zalo
Cần chuyên đề riêng kiểm toán tình hình thị trường bảo hiểm nhân thọ

Cần chuyên đề riêng kiểm toán tình hình thị trường bảo hiểm nhân thọ

Báo Pháp Luật TP.HCM
Thường vụ Quốc hội đề nghị kiểm toán hoạt động đăng kiểm, đào tạo lái xe

Thường vụ Quốc hội đề nghị kiểm toán hoạt động đăng kiểm, đào tạo lái xe

Công An TP.HCM
Công bố quyết định kiểm toán tại Hà Giang

Công bố quyết định kiểm toán tại Hà Giang

Báo Hà Giang
Kiểm toán Nhà nước công bố quyết định kiểm toán tại tỉnh Bắc Ninh, Ninh Bình

Kiểm toán Nhà nước công bố quyết định kiểm toán tại tỉnh Bắc Ninh, Ninh Bình

Chuyên trang Pháp Luật Plus - Báo Pháp Luật Việt Nam
Công khai, minh bạch là một trong những 'vũ khí' quan trọng nhất của kiểm toán

Công khai, minh bạch là một trong những 'vũ khí' quan trọng nhất của kiểm toán

Báo Kinh Tế Đô Thị
Kế hoạch kiểm toán năm 2024: Trọng tâm, trọng điểm, đề cao tính công khai, minh bạch

Kế hoạch kiểm toán năm 2024: Trọng tâm, trọng điểm, đề cao tính công khai, minh bạch

Tạp Chí Tài Chính
Công tác kiểm toán 2023: Giảm số lượng, tập trung vào chất lượng

Công tác kiểm toán 2023: Giảm số lượng, tập trung vào chất lượng

Thời báo Tài chính
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kết luận của kiểm toán

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kết luận của kiểm toán

Báo Đại Đoàn Kết
Chương trình xây dựng nông thôn mới: Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều tồn tại

Chương trình xây dựng nông thôn mới: Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều tồn tại

Báo Pháp Luật Việt Nam
Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công tồn tại nhiều năm chậm khắc phục

Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công tồn tại nhiều năm chậm khắc phục

Tạp chí Tài Chính Doanh Nghiệp
Giải quyết dứt điểm những kết luận, kiến nghị tồn đọng nhiều năm

Giải quyết dứt điểm những kết luận, kiến nghị tồn đọng nhiều năm

Đại Biểu Nhân Dân
Trên 108.000 tỷ đồng từ kiến nghị xử lý của kiểm toán chưa được thực hiện

Trên 108.000 tỷ đồng từ kiến nghị xử lý của kiểm toán chưa được thực hiện

Báo Đầu Tư
Giải quyết dứt điểm các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Giải quyết dứt điểm các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Đại Biểu Nhân Dân
Quản lý ngân sách nhà nước tại một số bộ, ngành chưa chuyển biến đáng kể

Quản lý ngân sách nhà nước tại một số bộ, ngành chưa chuyển biến đáng kể

Báo Tiền Phong
PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI DỰ PHIÊN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI DỰ PHIÊN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
Kiểm toán Nhà nước sẵn sàng tham gia và thực hiện tốt trách nhiệm giải trình

Kiểm toán Nhà nước sẵn sàng tham gia và thực hiện tốt trách nhiệm giải trình

Báo Công Luận
Kiểm toán Nhà nước ký Quy chế phối hợp với 4 tỉnh, thành phố

Kiểm toán Nhà nước ký Quy chế phối hợp với 4 tỉnh, thành phố

Báo Công Luận