Phật giáo đồng hành với sự phát triển ở Việt Nam

Phật giáo đồng hành với sự phát triển ở Việt Nam

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, Phật giáo - với tư cách vừa là một học thuyết giải thoát...

2 liên quan

Trải nghiệm thú vị về văn hóa xứ Đoài

Trải nghiệm thú vị về văn hóa xứ Đoài

Một xứ Đoài chân chất, mộc mạc mà nên thơ vừa được tái hiện tại Phố Sách Hà Nội trong chương trình 'Xứ Đoài...

1 liên quan

Tái hiện không gian Xứ Ðoài trong ngày hội sách

Với mong muốn thu hút đông đảo bạn đọc và những người yêu sách, đưa Phố Sách 19-12 của Hà Nội trở thành một...

1 liên quan

Trải nghiệm không khí Tết quê tại Phố sách Hà Nội

Trải nghiệm không khí Tết quê tại Phố sách Hà Nội

Từ ngày 3-3 đến ngày 5-3-2018, Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Quản lý Phố sách Hà Nội...

1 liên quan

'Xứ Đoài đón xuân' tại Phố Sách Hà Nội

'Xứ Đoài đón xuân' tại Phố Sách Hà Nội

Tại Phố Sách Hà Nội từ ngày 3-5/3 diễn ra chương trình 'Xứ Đoài đón xuân' và giới thiệu tiểu thuyết 'Xứ Đoài...

11 liên quan

Hội sách 'Xứ Đoài đón Xuân'

Hội sách 'Xứ Đoài đón Xuân'

Hưởng ứng ngày Sách Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4; đồng thời góp phần nâng cao văn hóa...

4 liên quan

'Xứ Đoài đón xuân' mang không khí làng quê vào phố sách Hà Nội

'Xứ Đoài đón xuân' mang không khí làng quê vào phố sách Hà Nội

Chương trình 'Xứ Đoài đón xuân' mang tới Phố sách Hà Nội không khí mùa xuân của làng quê Bắc bộ.

11 liên quan

Ngập sắc xuân 'xứ Đoài' tại phố Sách Hà Nội

Ngập sắc xuân 'xứ Đoài' tại phố Sách Hà Nội

Từ ngày 3-3 đến ngày 5-3, tại phố Sách Hà Nội diễn ra chương trình 'Xứ Đoài đón xuân' với không gian sách...

4 liên quan

Hội Sách Xuân: 'Xứ Đoài đón xuân'

Hội Sách Xuân: 'Xứ Đoài đón xuân'

Nhằm hưởng ứng ngày Sách Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4, góp phần nâng cao văn hóa đọc...

11 liên quan