Thời báo Kinh tế Việt Nam sẽ chuyển đổi thành Tạp chí Kinh tế Việt Nam

Thời báo Kinh tế Việt Nam sẽ chuyển đổi thành Tạp chí Kinh tế Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền Thông đã chính thức có văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện quy hoạch báo...

15 liên quan

Yêu cầu chuyển đổi Thời báo Kinh tế Việt Nam thành Tạp chí Kinh tế Việt Nam

Yêu cầu chuyển đổi Thời báo Kinh tế Việt Nam thành Tạp chí Kinh tế Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền Thông đã chính thức có văn bản chỉ đạo và yêu cầu Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam làm...

15 liên quan

Bộ Thông tin và Truyền thông vào cuộc vụ giải thể Thời báo Kinh tế Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền thông vào cuộc vụ giải thể Thời báo Kinh tế Việt Nam

Sau 1 tháng kể từ khi báo chí, mạng xã hội đăng tải thông tin về 'lệnh' giải thể của Hội Khoa học Kinh tế...

15 liên quan

Để du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn

Để du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn

Khi đã xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, là động lực để thúc đẩy các ngành khác phát triển theo,...

1 liên quan

Giáo sư Đào Nguyên Cát hiến tặng kỷ vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam
Giáo sư Đào Nguyên Cát hiến tặng kỷ vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam - Ảnh 1
Giáo sư Đào Nguyên Cát hiến tặng kỷ vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam - Ảnh 2
Giáo sư Đào Nguyên Cát hiến tặng kỷ vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam - Ảnh 3

Giáo sư Đào Nguyên Cát hiến tặng kỷ vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Chiều ngày 29/8, tại trụ sở Thời báo Kinh tế Việt Nam đã diễn ra lễ trao tặng các ấn phẩm báo chí qua các...

1 liên quan