Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc có 39 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với 5.650 đảng viên đang sinh hoạt. Thực hiện Nghị...

115 liên quan

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Bài 2: Bài học kinh nghiệm rút ra từ cơ sở

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Bài 2: Bài học kinh nghiệm rút ra từ cơ sở

Chi bộ là nền móng, tế bào, đơn vị chiến đấu cơ bản của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Đổi...

224 liên quan

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ: Bài 1 - Những cách làm hay, sáng tạo

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ: Bài 1 - Những cách làm hay, sáng tạo

Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương...

224 liên quan

Ghi nhận bước đầu từ việc phân công cấp ủy viên, cán bộ dự sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố ở huyện Như Xuân

Ghi nhận bước đầu từ việc phân công cấp ủy viên, cán bộ dự sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố ở huyện Như Xuân

Xác định chi bộ khu dân cư có vai trò quan trọng trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính...

224 liên quan

Đảng bộ huyện Quan Hóa nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

Đảng bộ huyện Quan Hóa nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ) và đội ngũ cán bộ, đảng viên là điều kiện quan trọng quyết...

224 liên quan

Điện Biên xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Điện Biên xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Những năm qua, công tác củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên ở cơ...

10 liên quan

Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội: 'Dân vận khéo' góp phần nâng cao chất lượng phục vụ

Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội: 'Dân vận khéo' góp phần nâng cao chất lượng phục vụ

Với đặc thù đông tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), đảng viên, Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội luôn xác định đúng...

150 liên quan

Đảng bộ huyện Lang Chánh nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Đảng bộ huyện Lang Chánh nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ) và đội ngũ cán bộ, đảng viên là điều kiện quan trọng quyết...

150 liên quan

Vĩnh Phúc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Vĩnh Phúc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Trong những năm qua, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây...

205 liên quan

Giải pháp sắp xếp tổ chức cơ sở đảng ở Nghệ An, giai đoạn 2019-2020
Giải pháp sắp xếp tổ chức cơ sở đảng ở Nghệ An, giai đoạn 2019-2020 - Ảnh 1
Giải pháp sắp xếp tổ chức cơ sở đảng ở Nghệ An, giai đoạn 2019-2020 - Ảnh 2
Giải pháp sắp xếp tổ chức cơ sở đảng ở Nghệ An, giai đoạn 2019-2020 - Ảnh 3

Giải pháp sắp xếp tổ chức cơ sở đảng ở Nghệ An, giai đoạn 2019-2020

Sau 7 năm thực hiện Đề án về sắp xếp tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), hệ thống tổ chức đảng tỉnh Nghệ An tiếp tục...

10 liên quan