Hà Nội sắp xếp đầu mối, tinh giản biên chế: Kết quả bước đầu nhưng còn nhiều vướng mắc

Hà Nội sắp xếp đầu mối, tinh giản biên chế: Kết quả bước đầu nhưng còn nhiều vướng mắc

Công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) tại TP Hà Nội dù đã đạt kết...

1 liên quan

Hà Nội: Kiến nghị Trung ương nghiên cứu kỹ việc cắt giảm biên chế hành chính cơ học hàng năm

Hà Nội: Kiến nghị Trung ương nghiên cứu kỹ việc cắt giảm biên chế hành chính cơ học hàng năm

Thành phố Hà Nội kiến nghị Trung ương nghiên cứu việc cắt giảm biên chế hành chính cơ học hàng năm hoặc có...

1 liên quan

Sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế: 'Việc bố trí người' chứ không phải 'người bố trí việc'

Chiều nay (14/5), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì buổi làm việc của đoàn giám sát...

Tạo chuyển biến trong thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử

Trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh, qua giám sát các đơn vị cùng một số phiên giải trình của HĐND TP, hiệu quả...

1 liên quan

Nâng cao chất lượng đội ngũ sau tinh giản để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cao hơn

Trưởng đoàn giám sát đề nghị thị xã Sơn Tây tới đây, trước hết thực hiện thật tốt Nghị quyết 39 và các nghị...

3 liên quan

Quyết liệt hơn trong cải cách hành chính, tinh giản biên chế

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP đề nghị huyện Phúc Thọ nhìn nhận đúng những hạn chế hiện nay để sớm khắc...

60 liên quan

TP HCM đẩy mạnh tinh giản biên chế

Biên chế hành chính năm 2018, Bộ Nội vụ giao cho TP HCM là 8.000 người nhưng biên chế thực hiện lên đến...

14 liên quan

Hướng dẫn mới về tinh giản biên chế

Ban tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn 18-HD/BTCTW thực hiện Nghị định 113/2018/NĐ-CP về chính sách tinh...

Hà Nội: Kiến nghị dùng nguồn thu tăng thêm để sử dụng công chức hợp đồng có thời hạn

'Việc quản lý, giao biên chế hành chính hiện nay chưa phù hợp thực tiễn các đô thị đang phát triển rất...