Phạt và thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên cấp khống giấy đăng kiểm

Phạt và thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên cấp khống giấy đăng kiểm

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa kỷ luật đăng kiểm viên và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm...

3 liên quan

Thu hồi giấy phép của Trung tâm đăng kiểm 9803D

Thu hồi giấy phép của Trung tâm đăng kiểm 9803D

Cục Đăng kiểm VN Cục đã thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới Trung tâm đăng...

3 liên quan

Đóng cửa một trung tâm đăng kiểm vì cấp khống chứng nhận đăng kiểm

Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình vừa ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện...

3 liên quan

Đóng cửa một trung tâm đăng kiểm vì cấp khống giấy kiểm định

Các nhân viên đăng kiểm đã đưa ô tô khác cùng nhãn hiệu, kiểu loại và thùng hàng đã được cắt bỏ phần thành...

Đóng cửa một trung tâm đăng kiểm do vi phạm trong cấp chứng nhận kiểm định xe

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết vừa quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe...

23 liên quan

Đóng cửa một trung tâm đăng kiểm vì cấp khống chứng nhận đăng kiểm

Cục Đăng kiểm VN vừa quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98-03D Bắc...

3 liên quan