4 nội dung truyền thông về phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh

4 nội dung truyền thông về phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình truyền thông về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh...

2 liên quan

4 nội dung truyền thông về phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh

4 nội dung truyền thông về phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình truyền thông về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh...

Nhà nước không can thiệp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp

Nhà nước không can thiệp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp

Ngày 16/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã truyền...

Cải cách chính sách tiền lương cần có quyết tâm chính trị rất cao

Cải cách chính sách tiền lương cần có quyết tâm chính trị rất cao

Chính sách tiền lương là bộ phận đặc biệt nằm trong hệ thống chính sách kinh tế-xã hội, được Hội nghị Trung...

Thông điệp 'kinh tế thị trường đầy đủ' trong phiên khai mạc Đại hội Đảng

Thông điệp 'kinh tế thị trường đầy đủ' trong phiên khai mạc Đại hội Đảng

Tổng Bí thư cho biết Đảng sẽ 'thống nhất nhận thức nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt...

2 liên quan