Học sinh lớp 6-7 chưa đọc thông viết thạo, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hậu Giang nói gì?

Học sinh lớp 6-7 chưa đọc thông viết thạo, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hậu Giang nói gì?

Học sinh lớp 6 - 7 không đọc thông viết thạo

Học sinh lớp 6 - 7 không đọc thông viết thạo

Đọc, viết không thạo nhưng 'các môn học khác vẫn hoàn thành'. Đó là trường hợp của 5 học sinh lớp 6 – 7 tại...

Học sinh lớp 7 vẫn không đọc thông, viết thạo

Một số học sinh lớp 6 và 7 của trường THCS Đông Phước A (Châu Thành, Hậu Giang) không đọc thông viết thạo....

Học lớp 6, 7 vẫn không đọc thông viết thạo: Rà soát lại toàn bộ học sinh

Ngay sau khi có thông tin một số học sinh lớp 6 và lớp 7 của Trường THCS Đông Phước A (huyện Châu Thành,...

Hậu Giang: Học sinh lớp 6, 7 trường chuẩn Quốc Gia chưa thạo đọc, viết

Nhiều học sinh tại một trường THCS chuẩn Quốc gia ở tỉnh Hậu Giang vẫn chưa thông thạo các kỹ năng đọc,...

1 liên quan

Học sinh lớp 6, lớp 7 trường chuẩn Quốc gia đọc, viết không rõ

Tại tỉnh Hậu Giang vừa phát hiện nhiều học sinh lớp 6, lớp 7 ở một trường đạt chuẩn Quốc gia nhưng đọc,...

Hậu Giang: Học sinh lớp 6,7 trường chuẩn quốc gia đọc viết không sõi

Một trường đạt chuẩn quốc gia ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang nhưng có nhiều học sinh lớp 6,7 đọc viết...