Băn khoăn khảo thí độc lập

Băn khoăn khảo thí độc lập

Điểm đáng lưu ý của phương án thi THPT quốc gia sau năm 2020 (do Bộ GDĐT đề xuất) là học sinh sẽ thi trên...

Đổi mới thi THPT quốc gia sau 2020: Khả thi nhưng cần lộ trình phù hợp

Đổi mới thi THPT quốc gia sau 2020: Khả thi nhưng cần lộ trình phù hợp

Những đổi mới thi THPT quốc gia sau 2020 có tính khả thi nhưng cần có lộ trình phù hợp và cần thí điểm cẩn...

Điểm nhấn giáo dục: Hàng loạt giáo viên kêu cứu lên Bộ Nội vụ

Điểm nhấn giáo dục: Hàng loạt giáo viên kêu cứu lên Bộ Nội vụ

Phó Chủ tịch Hòa Bình bị Thủ tướng kỷ luật vì để xảy ra gian lận thi cử; Bộ Chính trị cho phép xét đặc cách...

Đổi mới thi THPT quốc gia sau 2020: Không để nước đến chân mới nhảy

Đổi mới thi THPT quốc gia sau 2020: Không để nước đến chân mới nhảy

Sau năm 2020, Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ có một số điều chỉnh đối với kỳ thi THPT quốc gia, nhất là phương thức tổ...

Khi nào đại học tự chủ tuyển sinh?

Khi nào đại học tự chủ tuyển sinh?

Tại cuộc họp Hội đồng quốc gia giáo dục về đổi mới kỳ thi THPT quốc gia sau 2020 vừa qua, Phó Thủ tướng Vũ...

Việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT sẽ thực hiện trên máy tính sau năm 2020

Việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT sẽ thực hiện trên máy tính sau năm 2020

Sáng 25/9/2019, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực đã có cuộc họp về tổ chức thi tốt nghiệp...

Thi THPT Quốc gia sau 2020 có gì mới

Thi THPT Quốc gia sau 2020 có gì mới

Nhằm tổ chức kỳ thi gọn nhẹ, giảm áp lực, tốn kém, bảo đảm độ tin cậy, Bộ GD&ĐT đang đề xuất phương án tổ...

49 liên quan