Bình Điền đến và ở lại với Tây Nguyên

Bình Điền đến và ở lại với Tây Nguyên

Hoạt động kết nghĩa giữa Cty Bình Điền với các buôn làng: Eana (Đắk Lắk), Rlong-Phe (Đắk Nông) luôn được duy...

2 liên quan

Bình Điền đến và ở lại với Tây Nguyên

Bình Điền đến và ở lại với Tây Nguyên

Hoạt động kết nghĩa giữa công ty Bình Điền với các buôn làng: Eana (Đắk Lắk), Rlong-Phe (Đắk Nông) luôn được...

9 liên quan

'Đồng hành và chia sẻ' với nhà nông

'Đồng hành và chia sẻ' với nhà nông

Chương trình 'Đồng hành và chia sẻ' do Cty CP Phân bón Bình Điền phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam...

7 liên quan

Phân bón Bình Điền luôn 'đồng hành và chia sẻ' với nhà nông

Phân bón Bình Điền luôn 'đồng hành và chia sẻ' với nhà nông

Chương trình 'Đồng hành và chia sẻ', do Công ty CP Phân bón Bình Điền, phối hợp với Trung tâm Truyền hình...

114 liên quan

Bình Điền luôn 'đồng hành và chia sẻ' với nhà nông

Bình Điền luôn 'đồng hành và chia sẻ' với nhà nông

Chương trình 'Đồng hành và chia sẻ', do Công ty CP Phân bón Bình Điền, phối hợp với Trung tâm Truyền hình...

7 liên quan

Bình Điền - 6 năm đồng hành cùng nông dân xuất sắc

Bình Điền - 6 năm đồng hành cùng nông dân xuất sắc

Chương trình tuyên dương Nông dân Việt Nam xuất sắc được tổ chức lần đầu tiên năm 2013, sau đó được tổ chức...

32 liên quan

Luôn vì lợi ích cao nhất của nhà nông

Luôn vì lợi ích cao nhất của nhà nông

Với tâm niệm: 'Không ai hiểu đồng đất Việt Nam bằng người Việt Nam; không ai phục vụ nông dân Việt Nam tốt...