Phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam – thách thức và mục tiêu

Phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam – thách thức và mục tiêu

Công tác phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ như liên tục đạt '3...

1436 liên quan

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị thứ 14 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị thứ 14 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ...

6 liên quan

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị thứ 14 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị thứ 14 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

Hội nghị đã thảo luận về các dự thảo báo cáo trình Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần XIII và báo cáo...

6 liên quan

Chùm ảnh Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII
Chùm ảnh Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII - Ảnh 1
Chùm ảnh Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII - Ảnh 2
Chùm ảnh Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII - Ảnh 3

Chùm ảnh Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

Như tin đã đưa, sáng 14/12, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII...

6 liên quan

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

Ngày 14-12, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà...

16 liên quan

Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ 14 BCH TW Đảng khóa XII

Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ 14 BCH TW Đảng khóa XII

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương...

Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị lần thứ 14 BCH TW Đảng khóa XII

Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị lần thứ 14 BCH TW Đảng khóa XII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 14, Bộ Chính trị sẽ...

6 liên quan

Những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 14 BCH TW Đảng khóa XII

Những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 14 BCH TW Đảng khóa XII

Tại Hội nghị lần 14, Trung ương sẽ giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; Dự thảo...

54 liên quan

Hình ảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII
Hình ảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII - Ảnh 1
Hình ảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII - Ảnh 2
Hình ảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII - Ảnh 3

Hình ảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

Sáng 14/12, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc trọng thể...

7 liên quan

Báo động mức sinh thấp tại nhiều địa phương

Báo động mức sinh thấp tại nhiều địa phương

Mức sinh thấp kéo dài sẽ để lại nhiều hệ lụy như già hóa dân số nhanh, thiếu hụt lao động, ảnh hưởng đến an...

29 liên quan

Ngày làm việc thứ tư Hội nghị thứ 13 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

Ngày làm việc thứ tư Hội nghị thứ 13 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

Ngày hôm nay, 8/10/2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung...

11 liên quan

Thủ tướng điều hành thảo luận các dự thảo Báo cáo trình Đại hội XIII của Đảng

Thủ tướng điều hành thảo luận các dự thảo Báo cáo trình Đại hội XIII của Đảng

Hôm nay (6/10), bước sang ngày làm việc thứ hai Hội nghị thứ 13 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII, Ủy viên Bộ...

10 liên quan

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị thứ 13 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị thứ 13 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

Hôm nay (6/10), Hội nghị thứ 13 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII làm việc cả ngày tại hội trường dưới...

10 liên quan

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị thứ 13 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị thứ 13 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành...

10 liên quan

Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị thứ 13 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị thứ 13 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc sáng ngày 5/10/2020, tại Thủ đô Hà Nội.

11 liên quan

Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị thứ 13 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị thứ 13 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc sáng 5/10, tại Thủ đô Hà Nội. Tổng...

10 liên quan

Nội dung của Hội nghị 13 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII

Nội dung của Hội nghị 13 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII

Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội....

11 liên quan

Kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện công tác nhân sự Đại hội

Kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện công tác nhân sự Đại hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nội dung trên khi lưu ý một số vấn đề quan trọng tại...

28 liên quan

Khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

Khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội....

11 liên quan

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII
Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII - Ảnh 1
Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII - Ảnh 2
Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII - Ảnh 3

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc trọng...

11 liên quan

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp...

28 liên quan

Ngoại giao văn hóa thúc đẩy phát triển đất nước

Ngoại giao văn hóa thúc đẩy phát triển đất nước

Trong một thế giới mà quan hệ giữa nhiều quốc gia đôi khi bị đặt trong các tính toán lợi ích thực dụng với...

4 liên quan

Trọng tâm truyền thông trong Tháng hành động quốc gia về dân số

Trọng tâm truyền thông trong Tháng hành động quốc gia về dân số

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày dân số Việt Nam 26-12, Chi cục DS-KHHGĐ sẽ có nhiều...

4 liên quan

Huyện Vĩnh Lộc triển khai học tập các văn bản của TW Đảng khóa XII

Huyện Vĩnh Lộc triển khai học tập các văn bản của TW Đảng khóa XII

Sáng 28-11, Huyện ủy Vĩnh Lộc tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai các văn bản...

Ngày làm việc thứ 6 Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

Ngày làm việc thứ 6 Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

Buổi sáng, BCH TW Đảng cùng các đại biểu làm việc tại hội trường, nghe báo cáo về công tác đối ngoại thời...

Hình ảnh Bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII
Hình ảnh Bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII - Ảnh 1
Hình ảnh Bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII - Ảnh 2
Hình ảnh Bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII - Ảnh 3

Hình ảnh Bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

Chiều 12/10/2019, Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII họp...

Vẫn ì ạch tái cấu trúc DNNN

Vẫn ì ạch tái cấu trúc DNNN

Cổ phần hóa (CPH), thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là chủ trương quan trọng giúp tái cơ...

1 liên quan