Nông nghiệp Đồng Tháp chuyển mình

Nông nghiệp Đồng Tháp chuyển mình

Năm 2019 đi qua, ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã có bước chuyển mình đáng khích lệ, theo đó, giá trị...

3 liên quan

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y, chỉ định nhân sự 2 tỉnh

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y, chỉ định nhân sự 2 tỉnh

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương...

Đồng Tháp triển khai quyết định của Ban Bí thư

Tỉnh Đồng Tháp vừa công bố, trao quyết định về công tác cán bộ của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho các nhân...

Nhân sự mới các tỉnh Đồng Tháp, Thái Nguyên, Đồng Nai, Quảng Bình

Trong hai ngày 15 và 16/10, các tỉnh Đồng Tháp, Thái Nguyên, Đồng Nai, Quảng Bình đã trao các quyết định...

2 liên quan

Công bố quyết định của Ban Bí thư về nhân sự tỉnh Đồng Tháp

Tỉnh ủy Đồng Tháp vừa công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y 2 Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy

45 liên quan

Ban Bí thư chuẩn y, chỉ định nhân sự mới ở Đồng Tháp

Hôm nay, tại hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, khóa 10 đã tổ chức công bố và trao...

45 liên quan

Công bố quyết định chuẩn y, chỉ định nhân sự mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ngày 16/10, tại hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, khóa X đã tổ chức công bố và...

45 liên quan

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y, chỉ định nhân sự 2 tỉnh

Ban Chấp hành Đảng bộ các tỉnh: Đồng Tháp, Đắk Nông vừa tổ chức công bố và trao các quyết định của Ban Bí...

45 liên quan