Một số hoạt động đối ngoại tiêu biểu của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Một số hoạt động đối ngoại tiêu biểu của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Dưới đây là một số hoạt động đối ngoại tiêu biểu của đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung...

40 liên quan

Hình ảnh một số hoạt động đối ngoại của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Hình ảnh một số hoạt động đối ngoại của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Một số hoạt động đối ngoại tiêu biểu của đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ...

40 liên quan

Hình ảnh một số hoạt động đối ngoại của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười
Hình ảnh một số hoạt động đối ngoại của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 1 Hình ảnh một số hoạt động đối ngoại của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 2 Hình ảnh một số hoạt động đối ngoại của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 3

Hình ảnh một số hoạt động đối ngoại của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Một số hoạt động đối ngoại tiêu biểu của đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ...

15 liên quan

Hình ảnh một số hoạt động đối ngoại của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Hình ảnh một số hoạt động đối ngoại của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Một số hoạt động đối ngoại tiêu biểu của đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ...

6 liên quan

Vĩnh biệt đồng chí Đỗ Mười - người cộng sản mẫu mực và trung kiên

Vĩnh biệt đồng chí Đỗ Mười - người cộng sản mẫu mực và trung kiên

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ở cương vị công tác nào, đồng chí Đỗ Mười cũng luôn hoàn thành xuất...

40 liên quan