Tìm thấy tượng gà trống trên tháp Mũi Tên Nhà thờ Đức Bà Paris

Tìm thấy tượng gà trống trên tháp Mũi Tên Nhà thờ Đức Bà Paris

Ngày 17/4, Bộ Văn hóa Pháp cho hay các nhân viên cứu hỏa đã tìm thấy tượng chú gà trống bằng đồng nằm trên...

2 liên quan

Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Tìm thấy tượng gà trống trên tháp Mũi Tên

Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Tìm thấy tượng gà trống trên tháp Mũi Tên

Ngày 17/4, Bộ Văn hóa Pháp cho hay các nhân viên cứu hỏa đã tìm thấy tượng chú gà trống bằng đồng nằm trên...

4 liên quan

Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà: Tìm thấy tượng gà trống trên tháp Mũi Tên

Các nhân viên cứu hỏa đã tìm thấy tượng chú gà trống bằng đồng nằm trên tháp Mũi Tên của Nhà thờ Đức Bà ở...

2 liên quan

Tìm thấy tượng gà trống bằng đồng trên tháp Mũi Tên của Nhà thờ Đức Bà

Các nhân viên cứu hỏa đã tìm thấy tượng chú gà trống bằng đồng nằm trên tháp Mũi Tên của Nhà thờ Đức Bà...

37 liên quan

Mão gai, Đinh Thánh và những báu vật vô giá của Nhà thờ Đức Bà Paris

Mão gai, Đinh Thánh và những báu vật vô giá của Nhà thờ Đức Bà Paris

Bên cạnh giá trị kiến trúc, công trình 850 năm tuổi lưu giữ nhiều báu vật vô giá, trong đó có những thánh...