Lạ lùng SCIC sinh lời nhờ... gửi tiền tiết kiệm!

Lạ lùng SCIC sinh lời nhờ... gửi tiền tiết kiệm!

Phần lớn lợi nhuận của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thu được trong thời gian qua...

'Choáng' với thưởng Tết 1,17 tỷ đồng; Tăng kịch khung thuế môi trường xăng dầu

'Choáng' với thưởng Tết 1,17 tỷ đồng; Tăng kịch khung thuế môi trường xăng dầu

Trong khi hàng triệu người lao động đang trông chờ phúc lợi cuối năm thì thông tin một ngân hàng tại TPHCM...

9 liên quan

50% số doanh nghiệp mà SCIC đầu tư không có hiệu quả

50% số doanh nghiệp mà SCIC đầu tư không có hiệu quả

Kiểm toán Nhà nước vừa hoàn thành báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý,...

9 liên quan

SCIC lãng phí khi 'chôn' hàng nghìn tỉ đầu tư vào bất động sản

SCIC lãng phí khi 'chôn' hàng nghìn tỉ đầu tư vào bất động sản

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2017 của Tổng công ty Đầu tư và...

9 liên quan

SCIC gây lãng phí lớn khi đầu tư vào bất động sản

SCIC gây lãng phí lớn khi đầu tư vào bất động sản

Kiểm toán việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2017 của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà...

9 liên quan

Hàng loạt khoản đầu tư tài chính của SCIC hiệu quả thấp, lãng phí vốn

Hàng loạt khoản đầu tư tài chính của SCIC hiệu quả thấp, lãng phí vốn

Hàng loạt khoản đầu tư tài chính của SCIC hiệu quả thấp hoặc không có hiệu quả, gây tồn đọng vốn, lãng phí...