Hơn 40 năm sau chiến tranh, Việt Nam vẫn còn hơn 3 triệu nạn nhân chất độc da cam

Hơn 40 năm sau chiến tranh, Việt Nam vẫn còn hơn 3 triệu nạn nhân chất độc da cam

Chiến tranh đã lùi xa hơn 4 thập kỷ nhưng Việt Nam vẫn còn hơn 3 triệu người nhiễm chất độc màu da cam.

Xử lý triệt để ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Xử lý triệt để ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Hơn 90.000 m3 bùn đất nhiễm dioxin đã được xử lý triệt để và cô lập an toàn khoảng 50.000 m3 bùn đất ô...

Đã xử lý hơn 90.000m³ bùn đất nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Đã xử lý triệt để khoảng 90.000m3 bùn đất nhiễm dioxin; cô lập an toàn khoảng 50.000m3 bùn đất ô nhiễm...

7 liên quan

Việt Nam, Hoa Kỳ hợp tác xử lý ô nhiễm dioxin tại Đà Nẵng

Kết quả của dự án thể hiện những cam kết của Hoa Kỳ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để có một môi trường...

Kinh nghiệm từ Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Nhân dịp Hội thảo quốc tế kết quả hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ thực hiện Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin...

Việt Nam - Hoa Kỳ phối hợp xử lý 'điểm nóng' dioxin ở khu vực sân bay Đà Nẵng

Khu vực sân bay Đà Nẵng là một trong những 'điểm nóng' ô nhiễm dioxin tại Việt Nam. Đến nay, Việt Nam - Hoa...

Hoàn thành Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng đã xử lý triệt để được khoảng 90 nghìn m3 bùn đất...

7 liên quan