Sư trụ trì Trung Quốc bị điều tra hình sự vì cáo buộc lạm dụng tình dục ni cô

Sư trụ trì Trung Quốc bị điều tra hình sự vì cáo buộc lạm dụng tình dục ni cô

Cảnh sát Trung Quốc mở cuộc điều tra hình sự liên quan đến cáo buộc trụ trì chùa Long Tuyền Thích Học Thành...

Hội trưởng Hội Phật giáo Trung Quốc vi phạm giới luật

Hội trưởng Hội Phật giáo Trung Quốc vi phạm giới luật

Trung Quốc đã công bố kết quả điều tra cáo buộc đối với Hội trưởng Hội Phật giáo, Trụ trì chùa Long Tuyền...

Sư trụ trì Trung Quốc bị tố cưỡng ép tình dục ni cô từ chức

Sư trụ trì Trung Quốc bị tố cưỡng ép tình dục ni cô từ chức

Hòa thượng Thích Học Thành từ chức Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc vì cáo buộc cưỡng ép 6 ni cô quan...

Xâm hại tình dục nữ đệ tử - Hội trưởng Phật giáo Trung Quốc bị bãi chức

Xâm hại tình dục nữ đệ tử - Hội trưởng Phật giáo Trung Quốc bị bãi chức

Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Phương trượng chùa Long Tuyền, Bắc Kinh Thích Học Thành – người...

Tranh cãi về cáo buộc đối với Hòa thượng Thích Học Thành

Tranh cãi về cáo buộc đối với Hòa thượng Thích Học Thành

Tranh cãi và bàn luận xung quanh cáo buộc đối với Hòa thượng Thích Học Thành, Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo...

Hội trưởng Phật giáo Trung Quốc Thích Học Thành bị đệ tử tố xâm hại tình dục

Hội trưởng Phật giáo Trung Quốc Thích Học Thành bị đệ tử tố xâm hại tình dục

Từ hơn một tháng nay, '#MeToo' đã trở thành phong trào lớn gây dậy sóng ở Trung Quốc; tiếp sau một loạt nhân...

Hội trưởng Phật giáo Trung Quốc Thích Học Thành bị đệ tử tố xâm hại tình dục

Hội trưởng Phật giáo Trung Quốc Thích Học Thành bị đệ tử tố xâm hại tình dục

Từ hơn một tháng nay, '#MeToo' đã trở thành phong trào lớn gây dậy sóng ở Trung Quốc; tiếp sau một loạt nhân...

Trung Quốc điều tra cáo buộc sư trụ trì quấy rối tình dục

Trung Quốc điều tra cáo buộc sư trụ trì quấy rối tình dục

Cục tôn giáo quốc gia Trung Quốc đã nhận được các tài liệu tố cáo và đang triển khai điều tra, làm rõ sự thật.