Hai vợ chồng thoát chết thần kỳ sau khi bị sét đánh

Hai vợ chồng thoát chết thần kỳ sau khi bị sét đánh

Đang làm nương rẫy thì trời đổ mưa to, đôi vợ chồng vào chòi trú mưa thì bất ngờ bị sét đánh trúng.

1 liên quan

Bị sét đánh khi ngồi trong chòi, hai vợ chồng thoát chết thần kỳ

Bị sét đánh khi ngồi trong chòi, hai vợ chồng thoát chết thần kỳ

Trời mưa, kèm theo sấm chớp, hai vợ chồng anh Lầu ngồi trong chòi thì bất ngờ bị sét đánh trúng. May mắn...

70 liên quan

Trú mưa trong chòi, đôi vợ chồng bị sét đánh trúng

Hai vợ chồng đang làm rẫy thì cơn giông lớn ập đến, anh Lâu và chị Pà vào chòi trú mưa thì bị sét đánh trúng.

Hai vợ chồng thoát chết thần kỳ sau khi bị sét đánh

Ngồi trong chòi cùng vợ anh Lâu bất ngờ bị sét đánh trúng bất tỉnh. Điều thần kỳ nạn nhân đã tỉnh lại sau...

Cặp vợ chồng trẻ người Mông bị sét đánh khi đang ở trong chòi

Đang ngồi trong chòi, vợ chồng anh Thò Bá Lâu bất ngờ bị sét đánh phải nhập viện khẩn cấp.

Đôi vợ chồng trẻ người Mông ở Nghệ An bị sét đánh ngang cổ

Hai vợ chồng anh Thò Bá Lâu đang ngồi nói chuyện trong chòi thì trời đổ mưa to kèm sét đánh khiến anh cháy...