Hình ảnh 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hình ảnh 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra chỉ thị về thành lập Hội phản đế Đồng...

Kỷ niệm 64 năm thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Kỷ niệm 64 năm thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trải qua các thời kỳ cách mạng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã và đang tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong...

Đoàn kết là động lực để nhân dân xích lại gần nhau hơn

Đoàn kết là động lực để nhân dân xích lại gần nhau hơn

'Mặt trận là cầu nối quan trọng để Đảng, Nhà nước và nhân dân cùng nối vòng tay lớn, đưa sự nghiệp của Đảng...

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân là dịp để tôn vinh tập thể, cá nhân

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh 'Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc' là hình thức sinh hoạt...

116 liên quan

Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại tỉnh Thái Bình

Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh Thái Bình cần sắp xếp lại bộ máy hành chính nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành...