Từ hôm nay, dân có quyền ghi hình giám sát CSGT thực hiện nhiệm vụ

Từ hôm nay, dân có quyền ghi hình giám sát CSGT thực hiện nhiệm vụ

Thông tư mới của Bộ Công an cho phép người dân có quyền giám sát trực tiếp lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT)...

52 liên quan

Điều kiện nào để người dân được quay phim CSGT làm nhiệm vụ?

Điều kiện nào để người dân được quay phim CSGT làm nhiệm vụ?

Thông tư 67/2019 quy định, người dân được giám sát Công an nhân dân (CAND) trong việc thi hành các quy định...

5 liên quan

Từ hôm nay, dân được ghi âm, ghi hình CSGT làm việc

Người dân được quyền giám sát CSGT ngoài khu vực đặt cọc tiêu hoặc dây căng nhưng phải đảm bảo cho lực lượng...

52 liên quan

Giải thích quy định của Bộ Công an về quay phim CSGT

Lần đầu tiên, Bộ Công an quy định chi tiết việc người dân được quyền quay phim lực lượng CSGT khi đang làm...

52 liên quan

Bộ Công an đề xuất người dân được giám sát cảnh sát giao thông bằng ghi âm, ghi hình

Bộ Công an đề xuất người dân được phép giám sát hoạt động của cảnh sát giao thông thông qua thiết bị ghi âm,...

52 liên quan

Người dân có được ghi âm, ghi hình lực lượng CSGT?

Dự thảo thông tư mới của Bộ Công an không nêu rõ người dân có được quyền ghi âm, ghi hình lực lượng CSGT hay...

71 liên quan

Công khai kế hoạch tuần tra của CSGT trên mạng

Cục CSGT đang tổng hợp thông tin liên quan đến kế hoạch hoạt động, chuyên đề tuần tra, kiểm soát... của các...

71 liên quan