Chuyện quanh Dinh thự Vua Mèo: Tư duy nhiệm kỳ?

Chuyện quanh Dinh thự Vua Mèo: Tư duy nhiệm kỳ?

Thông báo đó cũng được gửi cho UBND và các cơ quan có trách nhiệm của Hà Giang.

Cần xử lý nghiêm những người làm sai cấp sổ đỏ cho dinh thự vua Mèo ở Hà Giang

Cần xử lý nghiêm những người làm sai cấp sổ đỏ cho dinh thự vua Mèo ở Hà Giang

Mới đây, UBND tỉnh Hà Giang đã nhận sai và hứa sẽ thu hồi sổ đỏ đã cấp đối với dinh thự vua Mèo.

59 liên quan

Thu hồi sổ đỏ của dinh Vua Mèo

Thu hồi sổ đỏ của dinh Vua Mèo

Hà Giang vừa có quyết định thu hồi sổ đỏ của Dinh Vua Mèo đã cấp cho phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn.

59 liên quan

Thu hồi sổ đỏ dinh thự Vua Mèo cấp cho Phòng Văn hóa Thông tin Đồng Văn

Thu hồi sổ đỏ dinh thự Vua Mèo cấp cho Phòng Văn hóa Thông tin Đồng Văn

Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Giang vừa ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền...

59 liên quan

Hà Giang sẽ thu hồi sổ đỏ dinh thự 'vua Mèo' cấp sai luật

Hà Giang sẽ thu hồi sổ đỏ dinh thự 'vua Mèo' cấp sai luật

Phó chủ tịch tỉnh Hà Giang thừa nhận việc cấp sổ đỏ dinh thự 'vua Mèo' cho Phòng Văn hóa - Thông tin Đồng...

11 liên quan

Cấp sổ đỏ dinh Vua Mèo: Hà Giang nói làm đúng, chuyên gia nói sai luật

Cấp sổ đỏ dinh Vua Mèo: Hà Giang nói làm đúng, chuyên gia nói sai luật

GS Đặng Hùng Võ cho rằng nhà nước không hề quốc hữu hóa, chuyển quyền sở hữu dinh thự, quyền sử dụng đất từ...

45 liên quan