Thiết kế trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội: Tìm sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại

Thiết kế trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội: Tìm sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại

Bảo tàng Hà Nội (BTHN) đã hoàn thành thiết kế chi tiết tầng 2 với 3 chủ đề gồm: Thiên nhiên Hà Nội xưa và...

2 liên quan

Bảo tàng Hà Nội giới thiệu phương án thiết kế trưng bày chi tiết

Bảo tàng Hà Nội giới thiệu phương án thiết kế trưng bày chi tiết

Bảo tàng Hà Nội vừa tổ chức cuộc họp xin ý kiến Hội đồng tư vấn khoa học thành phố về phương án thiết kế...

2 liên quan

Điều chỉnh thiết kế nội dung trưng bày Bảo tàng Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế tổng thể nội dung trưng bày...

Phê duyệt thiết kế tổng thể nội dung trưng bày Bảo tàng Hà Nội

UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 880/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế tổng thể...

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế tổng thể nội dung trưng bày Bảo tàng Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 880/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế tổng thể nội...