Hai lớp học 'trường làng' ở Nghệ An có 100% học sinh đỗ đại học

Hai lớp học 'trường làng' ở Nghệ An có 100% học sinh đỗ đại học

Lớp 12A1 trường THPT Đô Lương III (huyện Đô Lương) và lớp 12C1 THPT Diễn Châu 4 (huyện Diễn Châu) của tỉnh...

Nghệ An: 2 lớp học trường làng có 100% học sinh đỗ vào Đại học tốp đầu

Nghệ An: 2 lớp học trường làng có 100% học sinh đỗ vào Đại học tốp đầu

Xuất thân từ nông thôn, hoàn cảnh gia đình khó khăn…, thế nhưng bằng tất cả những sự nỗ lực, 100% các em học...

Ấn tượng 2 lớp học có 100% thí sinh đỗ đại học vào những trường top 1

Ấn tượng 2 lớp học có 100% thí sinh đỗ đại học vào những trường top 1

Xuất thân từ nông thôn, hoàn cảnh gia đình khó khăn…, thế nhưng tất cả các em học sinh của một lớp ở Trường...

Nghệ An: Ấn tượng 2 lớp học có 100% thí sinh đỗ đại học vào những trường top 1

Nghệ An: Ấn tượng 2 lớp học có 100% thí sinh đỗ đại học vào những trường top 1

Xuất thân từ nông thôn, hoàn cảnh gia đình khó khăn…, thế nhưng tất cả các em học sinh của một lớp ở Trường...

Hai lớp học ở Nghệ An có 41/41 học sinh đậu đại học

Hai lớp học ở Nghệ An có 41/41 học sinh đậu đại học

41/41 em học sinh trong một lớp học của trường THPT Đô Lương III (huyện Đô Lương, Nghệ An) và trường THPT...

Không hổ danh đất hiếu học, 2 lớp trường huyện ở Nghệ An có 100% học sinh đậu đại học

Không hổ danh đất hiếu học, 2 lớp trường huyện ở Nghệ An có 100% học sinh đậu đại học

Đó là lớp 12A1 trường THPT Đô Lương III, huyện Đô Lương và lớp 12C1 THPT Diễn Châu 4 (huyện Diễn Châu) của...

Hai lớp trường huyện ở Nghệ An có 100% học sinh đậu đại học

Hai lớp trường huyện ở Nghệ An có 100% học sinh đậu đại học

Lớp 12A1 trường THPT Đô Lương III (huyện Đô Lương) và lớp 12C1 THPT Diễn Châu 4 (huyện Diễn Châu) của tỉnh...