Xác minh, xử lý nội dung tố cáo của Cty cổ phần MGA Việt Nam

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Bình Dương xác minh, xử...

1 liên quan

Yêu cầu thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng Sóc Sơn

Yêu cầu thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng Sóc Sơn

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo công tác thanh...

6 liên quan

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo công tác thanh tra toàn...

59 liên quan

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo công tác thanh tra toàn diện...

59 liên quan

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cần UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo công tác thanh tra toàn diện...

59 liên quan

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo công tác thanh tra toàn diện việc...

59 liên quan

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo công tác thanh tra toàn diện...

237 liên quan

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu thanh tra toàn diện đất rừng Sóc Sơn

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu thanh tra toàn diện đất rừng Sóc Sơn

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu TP.Hà Nội chỉ đạo công tác thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng...

59 liên quan

Phó Thủ tướng yêu cầu thanh tra toàn diện việc quản lý đất rừng Sóc Sơn

Phó Thủ tướng yêu cầu thanh tra toàn diện việc quản lý đất rừng Sóc Sơn

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo công tác thanh tra toàn diện...

59 liên quan

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo công tác thanh tra toàn diện...

59 liên quan

Phó thủ tướng yêu cầu thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn

Phó thủ tướng yêu cầu thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo công tác thanh tra toàn diện...

59 liên quan

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo công tác thanh tra toàn diện...

59 liên quan

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo công tác thanh tra toàn diện...

59 liên quan

Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội xử nghiêm vi phạm đất rừng ở Sóc Sơn

Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội xử nghiêm vi phạm đất rừng ở Sóc Sơn

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo công tác thanh tra toàn diện việc...

59 liên quan

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn: Báo cáo Thủ tướng trước ngày 1/2/2019

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn: Báo cáo Thủ tướng trước ngày 1/2/2019

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo công tác thanh tra toàn diện...

237 liên quan

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn: Báo cáo Thủ tướng trước ngày 1/2/2019

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn: Báo cáo Thủ tướng trước ngày 1/2/2019

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo công tác thanh tra toàn diện...

59 liên quan

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn: Báo cáo Thủ tướng trước ngày 1/2/2019

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn: Báo cáo Thủ tướng trước ngày 1/2/2019

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo công tác thanh tra toàn diện...

59 liên quan

Phó Thủ tướng chỉ đạo thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn

Phó Thủ tướng chỉ đạo thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo công tác thanh tra toàn diện...

59 liên quan

Biệt thự trên đất rừng Sóc Sơn: Phó Thủ tướng yêu cầu thanh tra toàn diện

Biệt thự trên đất rừng Sóc Sơn: Phó Thủ tướng yêu cầu thanh tra toàn diện

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo công tác thanh tra toàn diện việc...

59 liên quan

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo công tác thanh tra toàn diện...

59 liên quan

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo công tác thanh tra toàn diện...

59 liên quan

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo công tác thanh tra toàn diện...

98 liên quan

Công tác thu hồi tài sản được Bộ Công an thực hiện quyết liệt, đạt tỷ lệ cao

Công tác thu hồi tài sản được Bộ Công an thực hiện quyết liệt, đạt tỷ lệ cao

'Công tác thu hồi tài sản được các đơn vị nghiệp vụ trong ngành thực hiện quyết liệt, qua số liệu báo cáo...

19 liên quan

Chưa công bố kết luận thanh tra dự án ở bán đảo Sơn Trà, Đa Phước

Chưa công bố kết luận thanh tra dự án ở bán đảo Sơn Trà, Đa Phước

Theo dự kiến, hôm nay (29.11), Thanh tra Chính phủ sẽ làm việc với Đà Nẵng về dự thảo kết luận thanh tra các...

3 liên quan

Chính phủ kỳ vọng vào sự đóng góp của lực lượng trí thức trẻ

Chính phủ kỳ vọng vào sự đóng góp của lực lượng trí thức trẻ

Sáng 28.11, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ I năm 2018 đã diễn ra tại TP. Đà Nẵng. Sự kiện...

62 liên quan

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Mong diễn đàn trí thức trẻ thành kênh tham vấn cho Chính phủ

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Mong diễn đàn trí thức trẻ thành kênh tham vấn cho Chính phủ

Hơn 200 trí thức trẻ xuất sắc của cả nước đang sống và làm việc tại 21 quốc gia đã quy tụ về Đà Nẵng để tham...

62 liên quan

Chính phủ sẽ thể chế hóa những kiến nghị, đóng góp của trí thức trẻ

Chính phủ sẽ thể chế hóa những kiến nghị, đóng góp của trí thức trẻ

'Chính phủ thực sự coi trọng những ý tưởng, giải pháp, kiến nghị của các bạn và sẽ có nghiên cứu nhằm thể...

12 liên quan

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý kết luận thanh tra dự án khu đô thị Quang Minh

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý kết luận thanh tra dự án khu đô thị Quang Minh

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo về việc...

3 liên quan

Vĩnh Phúc: Cát tặc vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp chỉ đạo của Phó Thủ tướng
Vĩnh Phúc: Cát tặc vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp chỉ đạo của Phó Thủ tướng - Ảnh 1 Vĩnh Phúc: Cát tặc vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp chỉ đạo của Phó Thủ tướng - Ảnh 2 Vĩnh Phúc: Cát tặc vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp chỉ đạo của Phó Thủ tướng - Ảnh 3

Vĩnh Phúc: Cát tặc vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp chỉ đạo của Phó Thủ tướng

Những con tàu khổng lồ ngày đêm hoạt động, đục khoét lòng sông để khai thác cát khoáng sản, cát hút tới đâu,...

9 liên quan

Xử lý kết luận thanh tra dự án khu chung cư, biệt thự Quang Minh (TP.Hà Nội)

Xử lý kết luận thanh tra dự án khu chung cư, biệt thự Quang Minh (TP.Hà Nội)

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến về xử lý kết luận thanh tra dự án khu chung cư, biệt...

3 liên quan

Tuyên dương 166 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu 2018

Tuyên dương 166 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu 2018

Ngày 25/11, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ủy Ban Dân tộc phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh...

104 liên quan

Tuyên dương 166 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc

Tuyên dương 166 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc

Đâylà sự kiện thường niên nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộcViệt Nam; đồng thời, biểu dương,...

5 liên quan

Tuyên dương 166 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu

Tuyên dương 166 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu

Tối 25/11, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,...

104 liên quan

Hé lộ động trời vụ vỡ hồ bơi, lãnh đạo Sở kiểm điểm vì khu đất 'vàng'
Hé lộ động trời vụ vỡ hồ bơi, lãnh đạo Sở kiểm điểm vì khu đất 'vàng' - Ảnh 1 Hé lộ động trời vụ vỡ hồ bơi, lãnh đạo Sở kiểm điểm vì khu đất 'vàng' - Ảnh 2 Hé lộ động trời vụ vỡ hồ bơi, lãnh đạo Sở kiểm điểm vì khu đất 'vàng' - Ảnh 3

Hé lộ động trời vụ vỡ hồ bơi, lãnh đạo Sở kiểm điểm vì khu đất 'vàng'

Hà Nội chính thức thu hồi 16 dự án ôm đất 'vàng' bỏ hoang cả thập kỷ; Khu đất 'vàng' khiến nhiều cán bộ, lãnh...

1 liên quan

Đứng rót tiền làm ăn, quỳ đề nghị bồi thường

Đứng rót tiền làm ăn, quỳ đề nghị bồi thường

Câu chuyện 'quy hoạch trên giấy, tiền ngàn tỷ mất thật' tưởng đi vào hồi kết, nhưng sau hơn 4 năm triển khai,...

3 liên quan

Kỷ niệm 100 năm thành lập trường Marie Curie

Kỷ niệm 100 năm thành lập trường Marie Curie

Ngày 17-11, Trường THPT Marie Curie (TP Hồ Chí Minh) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập. Dự lễ...

3 liên quan

Kỷ niệm 100 năm truyền thống Trường Trung học phổ thông Marie Curie

Kỷ niệm 100 năm truyền thống Trường Trung học phổ thông Marie Curie

Là cựu học sinh của Trường THPT Marie Curie, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình bày tỏ sự vui mừng khi nhà trường...

79 liên quan

Cử hành trang nghiêm Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp

Cử hành trang nghiêm Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp

Ngày 17/11, tại chùa Hưng Phước, quận 3, TP Hồ Chí Minh, Lễ viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp, Phó...

3 liên quan

Phó Thủ tướng viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp

Phó Thủ tướng viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp

Ngày 17/11, Đoàn đại biểu Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa...

3 liên quan

TP. Hà Nội khẩn trương giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Thược

TP. Hà Nội khẩn trương giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Thược

Về khiếu nại kéo dài của ông Bùi Văn Thược (trú Tổ 18, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội)...

19 liên quan

Văn phòng Chính phủ chỉ đạo làm rõ vụ cư dân Topaz City bị hành hung

Văn phòng Chính phủ chỉ đạo làm rõ vụ cư dân Topaz City bị hành hung

Liên quan đến phản ánh về việc cư dân chung cư Topaz City, quận 8, TP.HCM bị một số người lạ mặt hành hung...

77 liên quan

TP. Hà Nội khẩn trương giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Thược

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội khẩn trương giải quyết dứt điểm khiếu...

9 liên quan

Hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn trong thi hành án

Hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn trong thi hành án

Ngày 15/11, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019.

203 liên quan

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Trần Hưng Đạo

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Trần Hưng Đạo

Tối 15/11, nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), Phó Thủ tướng Thường...

1 liên quan

Củng cố khối đại đoàn kết từ mỗi cộng đồng dân cư
Củng cố khối đại đoàn kết từ mỗi cộng đồng dân cư - Ảnh 1 Củng cố khối đại đoàn kết từ mỗi cộng đồng dân cư - Ảnh 2 Củng cố khối đại đoàn kết từ mỗi cộng đồng dân cư - Ảnh 3

Củng cố khối đại đoàn kết từ mỗi cộng đồng dân cư

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân...

3 liên quan

Phó Thủ tướng thường trực giao Bộ Công an làm rõ vụ Hòn Thị

Phó Thủ tướng thường trực giao Bộ Công an làm rõ vụ Hòn Thị

Đây là lần thứ hai chính phủ có ý kiến chỉ đạo về vụ việc Công ty Hòn Thị.

21 liên quan

Nghệ An: Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý khai thác cát, sỏi trái phép

Nghệ An: Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý khai thác cát, sỏi trái phép

UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản gửi Sở TN&MT Nghệ An về việc tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác...

3 liên quan

Thủ tướng dự ngày hội đoàn kết toàn dân tộc

Sáng 10.11, tại thôn Nội Ninh (xã Ninh Sơn, H.Việt Yên, Bắc Giang), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự ngày...

6 liên quan

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự Ngày hội Đại đoàn kết tại tỉnh Bình Dương

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự Ngày hội Đại đoàn kết tại tỉnh Bình Dương

Chiều 10/11, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã tới dự Ngày...

5 liên quan

Hàng loạt sai phạm vụ bán đấu giá tại Agrexport Hà Nội

Hàng loạt sai phạm vụ bán đấu giá tại Agrexport Hà Nội

Tối 9-11, Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết, việc thanh tra chấp hành chính sách, pháp luật trong xác định...

237 liên quan

Chính sách đầu tư 'sáng nắng chiều mưa' ở 'thủ phủ resort Việt': Đứng rót tiền làm ăn, quỳ đề nghị bồi thường

Chính sách đầu tư 'sáng nắng chiều mưa' ở 'thủ phủ resort Việt': Đứng rót tiền làm ăn, quỳ đề nghị bồi thường

Sau nhiều năm nằm trên giấy, dự án cảng Kê Gà đã phá sản. Năm 2014, sau khi TKV bị rút giấy phép đầu tư dự...

8 liên quan

Đà Nẵng: Khen thưởng các đơn vị bắt giữ hơn 10 tấn ngà voi

Đà Nẵng: Khen thưởng các đơn vị bắt giữ hơn 10 tấn ngà voi

Sáng 7/11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao thưởng cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện,...

9 liên quan

Phó Thủ tướng Thường trực tặng 30 xe đạp cho học sinh, sinh viên nghèo

Phó Thủ tướng Thường trực tặng 30 xe đạp cho học sinh, sinh viên nghèo

Ngày 4-11, Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tại TP Hồ Chí Minh phối hợp với các nhà hảo...

4 liên quan

Tăng cường kiểm tra, xử lý khai thác cát, sỏi trái phép

Tăng cường kiểm tra, xử lý khai thác cát, sỏi trái phép

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình...

3 liên quan

Lắng nghe ý kiến của nhân dân

Lắng nghe ý kiến của nhân dân

Chiều qua (1.11), 3 ngày Quốc hội chất vấn đã khép lại với phần trả lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

142 liên quan

Chính phủ kết luận dinh thự vua Mèo thuộc sở hữu dòng họ Vương

Chính phủ kết luận dinh thự vua Mèo thuộc sở hữu dòng họ Vương

Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 419 thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương...

96 liên quan

Ban hành văn bản trái pháp luật, trách nhiệm thuộc về người đứng đầu ngành và địa phương

Ban hành văn bản trái pháp luật, trách nhiệm thuộc về người đứng đầu ngành và địa phương

'Về lâu dài, chúng tôi đề xuất trách nhiệm với việc ban hành văn bản trái pháp luật thuộc về người đứng đầu...

1 liên quan

Bộ trưởng Lê Thành Long: Bộ Tư pháp phát hiện 124 văn bản có thể gây hậu quả đến tổ chức, cá nhân

Bộ trưởng Lê Thành Long: Bộ Tư pháp phát hiện 124 văn bản có thể gây hậu quả đến tổ chức, cá nhân

'Năm 2017, Bộ Tư pháp phát hiện 157 văn bản trái pháp luật về nội dung và thẩm quyền. Trong 157 văn bản này...

14 liên quan

Vì sao nguyên Giám đốc Ban QLDA đường thủy nội địa bị bắt giam?

Vì sao nguyên Giám đốc Ban QLDA đường thủy nội địa bị bắt giam?

Báo CAND ngày 30-10 đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án...

8 liên quan

Tăng cường các biện pháp hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm

Tăng cường các biện pháp hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm

Trong phiên làm việc của Quốc hội sáng 30-10, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã thông tin về kết...

5 liên quan

Vụ đổi 100 USD bị phạt: Có thể làm đơn xin hoãn, giảm, miễn…

Vụ đổi 100 USD bị phạt: Có thể làm đơn xin hoãn, giảm, miễn…

Những ngày qua, đi đến đâu cũng nghe người dân bàn tán rất nhiều về việc anh Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, ở phường...

1 liên quan