Long Biên (Hà Nội): Phường gửi thư mừng cưới, chia buồn tang lễ

Long Biên (Hà Nội): Phường gửi thư mừng cưới, chia buồn tang lễ

UBND phường gửi thư chúc mừng hoặc thư chia buồn, trong đó lồng ghép thông tin tuyên truyền về việc chăm sóc...

1 liên quan

Phát huy truyền thống năng động sáng tạo để phát triển TPHCM: 'Cày' thêm giờ giải quyết việc dân

Phát huy truyền thống năng động sáng tạo để phát triển TPHCM: 'Cày' thêm giờ giải quyết việc dân

Nhiều đơn vị cấp cơ sở là phường - xã - thị trấn đã thực hiện các giải pháp, mô hình cải cách hành chính cụ...

71 liên quan

Thực hiện Quy tắc ứng xử tại Hoàng Mai: Chú trọng biện pháp nêu gương

Thực hiện Quy tắc ứng xử tại Hoàng Mai: Chú trọng biện pháp nêu gương

Sau hơn một năm thực hiện, Quy tắc ứng xử (QTƯX) của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động...

2 liên quan

Kiểm tra công vụ trong cải cách hành chính ở An Giang

Kiểm tra công vụ trong cải cách hành chính ở An Giang

Bên cạnh thực hiện sắp xếp bộ máy hành chính tinh gọn thì công tác kiểm tra công vụ, thanh tra chuyên đề về...

16 liên quan

Chuyện đau lòng bởi nghịch lý cha 92 tuổi kiện con ra tòa

Chuyện đau lòng bởi nghịch lý cha 92 tuổi kiện con ra tòa

Cho đến nay, không chỉ con cháu người thân trong gia đình cụ Đặng Kim Thư ( 92 tuổi), trú tại phường Đại Nài,...

2 liên quan