Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (27/11 - 3/12)

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (27/11 - 3/12)

Tại các tỉnh phía Bắc, chuột, bệnh khô vằn.... hại nhẹ lúa Mùa muộn giai đoạn ngậm sữa đến chín.

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 13 - 19/11)

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 13 - 19/11)

Tại các tỉnh phía Bắc, trên cây lúa, bệnh lùn sọc đen tồn tại trên tàn dư chưa được tiêu hủy. Chuột, bệnh...

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 6 - 12/11)

Tại các tỉnh phía Bắc, bệnh lùn sọc đen tồn tại trên tàn dư chưa được tiêu hủy. Chuột, khô vằn... tiếp tục...

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 23 – 29/10)

Bệnh lùn sọc đen xu hướng giảm dần diện tích nhiễm trên lúa trà muộn (do thu hoạch). Chuột, khô vằn... gây...

Làm tốt, dân tin

Những năm gần đây, MTTQ được Đảng và Nhà nước giao thêm trọng trách đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp...

60 liên quan

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Thủ đô Viêng Chăn với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố của Việt Nam

Chiều 12-10, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí...

Với sự tín nhiệm của nhân dân, Tổng Bí thư sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, cá nhân ông có tâm tư là Tổng bí thư sẽ vất vả hơn khi...

147 liên quan

Cử tri Hà Nội phấn khởi, ủng hộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước

Nhiều cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm (Hà Nội) cùng quan điểm cho rằng, việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng...

147 liên quan