Thúc đẩy sự nghiệp thư viện ở Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới

Thúc đẩy sự nghiệp thư viện ở Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới

Luật Thư viện vừa được Quốc hội thông qua ngày 21-11-2019 được mong đợi là 'tấm hộ chiếu' để ngành thư viện...

54 liên quan

Đánh giá hoạt động thư viện – Một điểm mới trong Luật Thư viện 2019

Đánh giá hoạt động thư viện – Một điểm mới trong Luật Thư viện 2019

Đánh giá hoạt động thư viện là một trong những yêu cầu đặt ra cho các thư viện nhận thấy được đầy đủ những...

54 liên quan

Xã hội hóa hoạt động thư viện trong Luật Thư viện

Xã hội hóa là một xu hướng và nguyên tắc quan trọng để phát triển văn hóa, giáo dục nói chung và thư viện...

54 liên quan

Nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện trường học

Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thư viện cho thấy, nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị làm...

54 liên quan

Ý kiến đóng góp từ các Đại biểu Quốc hội giúp cho Dự án Luật Thư viện hoàn thiện hơn

Chiều 5/11, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội Phan Thanh Bình...

19 liên quan

Từ quy định về phân loại thư viện đến quy định về mạng lưới thư viện trong Dự thảo Luật Thư viện

Sau 18 năm thi hành Pháp lệnh Thư viện, mạng lưới thư viện Việt Nam đã hình thành, phát triển rộng khắp từ...

1 liên quan

Xã hội hóa công tác thư viện góp phần phát triển văn hóa đọc

Phát triển văn hóa đọc là một trong những nội dung quan trọng của sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục...

3 liên quan

Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm phát triển văn hóa đọc

Xã hội hóa là một xu hướng và là một nguyên tắc quan trọng để phát triển văn hóa, giáo dục nói chung và thư...

3 liên quan

Tăng cường huy động mọi nguồn lực xã hội để phát triển văn hóa đọc

Để tạo ra một diễn đàn cho các nhà khoa học, nhà quản lý và những người hoạt động thực tế trong lĩnh vực...

4 liên quan

Thư viện thời 4.0

3 liên quan

TS Nguyễn Mạnh Hùng: 'Hai lần làm cháy nhà vì mải đọc sách'

'Vừa nấu cơm vừa đọc sách. Vừa chăn trâu vừa học bài. Đêm đốt đèn đọc sách, học bài đến nửa đêm. Ít nhất...

Hội Thư viện Việt Nam: Không ngừng đổi mới cả về lượng lẫn về chất

Hội Thư viện Việt Nam được thành lập từ năm 2006, là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật...

79 liên quan

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Thư viện Việt Nam cần biến sức mạnh công nghệ thành thời cơ cho sự phát triển

Phát biểu chỉ đạo hội thảo 'Phát triển và đổi mới hoạt động thư viện trong thời kỳ mới' do Bộ VHTTDL tổ...

165 liên quan

Phải tìm cách nếu không thư viện sẽ bị 'đóng băng'

Làm thế nào để phát triển mạnh mẽ các mô hình thư viện điện tử, thư viện số phù hợp thời đại mới? Làm sao...

Đẩy mạnh phát triển thư viện điện tử thời 4.0

Ngày 9/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT&DL) đã tổ chức Hội thảo 'Phát triển thư...

Cơ hội và thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với hoạt động thư viện

Việc ứng dụng các thành tựu của khoa học và công nghệ đã làm thay đổi phương thức hoạt động trong thư viện.

8 liên quan

Thư viện điện tử trong cách mạng công nghiệp 4.0

Sáng 9.11 tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức hội thảo 'Phát triển thư viện điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu...