Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương
  Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

  Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

  Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đối với ông Nguyễn Tấn...

  115 liên quan

  Phê chuẩn ông Nguyễn Tấn Tuân giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

  Phê chuẩn ông Nguyễn Tấn Tuân giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

  Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa với ông Nguyễn Tấn Tuân.

  115 liên quan

  Tỉnh Khánh Hòa chính thức có tân Chủ tịch tuổi 56

  Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối...

  115 liên quan

  Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

  Ông Nguyễn Tấn Tuân, phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa được phê chuẩn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh,...

  115 liên quan

  Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

  Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối...

  115 liên quan

  Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

  Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông...

  115 liên quan

  Phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

  Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối...

  115 liên quan

  Ông Nguyễn Tấn Tuân làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

  Sáng 21-2, ông Nguyễn Tấn Tuân- Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đã...

  115 liên quan

  Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân

  Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân

  Ông Tuân từng giữ các vị trí: Bí thư Tỉnh Đoàn, Bí thư Thị ủy Cam Ranh, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Bí thư...

  115 liên quan

  Khánh Hòa có tân Chủ tịch tỉnh mới

  Ngày 21/2, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức kỳ họp bất thường và bầu ông Nguyễn Tấn Tuân (Phó Bí thư Thường...

  115 liên quan

  Khánh Hòa bầu ông Nguyễn Tấn Tuân làm Chủ tịch UBND tỉnh

  Sáng nay (21/2), HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI tổ chức kỳ họp bất thường bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021....

  6 liên quan

  Ông Nguyễn Tấn Tuân được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

  Tại kỳ họp bất thường tổ chức sáng 21-2, HĐND tỉnh Khánh Hòa tiến hành thủ tục miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch...

  115 liên quan

  Ông Nguyễn Tấn Tuân được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

  Sáng 21/2/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã bầu ông Nguyễn Tấn Tuân giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh...

  1 liên quan

  Ông Nguyễn Tấn Tuân được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh

  Ngày 21/2, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức kỳ họp bất thường và bầu ông Nguyễn Tấn Tuân (Phó Bí thư Thường...

  115 liên quan

  Ông Nguyễn Tấn Tuân giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

  Ông Nguyễn Tấn Tuân vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2020.

  115 liên quan

  Khánh Hòa có tân Chủ tịch UBND tỉnh

  Với 100% số phiếu đồng ý, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa...

  115 liên quan

  Khánh Hòa có tân chủ tịch UBND tỉnh

  Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, được bầu làm chủ tịch UBND...

  115 liên quan

  Ông Nguyễn Tấn Tuân được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

  Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch...

  115 liên quan

  Ông Nguyễn Tấn Tuân được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

  HĐND tỉnh Khánh Hòa đã bầu ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, giữ chức...

  115 liên quan

  Ông Nguyễn Tấn Tuân làm Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

  Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh này.

  115 liên quan

  Ông Nguyễn Tấn Tuân làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

  Tại phiên họp bất thường của HĐND tỉnh Khánh Hòa sáng 21/2, 100% số đại biểu bầu ông Nguyễn Tấn Tuân làm Chủ...

  115 liên quan

  Tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là ai?

  Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021, vừa...

  115 liên quan

  Tân Chủ tịch Khánh Hòa: Sẽ cùng tập thể UBND tỉnh vượt qua khó khăn

  Sau khi được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa sáng nay -21/2, ông Nguyễn Tấn Tuân khẳng...

  115 liên quan

  Ông Nguyễn Tấn Tuân được bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

  Tại kỳ họp vừa qua của HĐND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa...

  115 liên quan

  Tân Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa là ai?

  Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa được bầu làm Chủ tịch UBND...

  115 liên quan

  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

  Ngày 21/2, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức kỳ họp bất thường để thực hiện một số công việc liên quan đến công...

  115 liên quan

  Ông Nguyễn Tấn Tuân được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

  Sáng 21/2, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI đã tổ chức kỳ họp bất thường để bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm...

  115 liên quan

  Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân được bầu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

  Sáng 21-2, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Khánh Hòa khóa VI tổ chức kỳ họp bất thường bầu Chủ tịch UBND tỉnh.

  115 liên quan

  Khánh Hòa có Chủ tịch UBND tỉnh mới

  Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm...

  115 liên quan

  Nhân sự mới tại Khánh Hòa, Hưng Yên

  Với số phiếu 50/50 đại biểu có mặt đồng ý, HĐND tỉnh Khánh Hòa sáng nay đã bầu ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí...

  115 liên quan

  Khánh Hòa có tân Chủ tịch UBND tỉnh

  Ông Nguyễn Tấn Tuân (SN 1964, quê ở xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) được bầu làm Chủ tịch UBND...

  115 liên quan

  Ông Nguyễn Tấn Tuân được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

  Ông Nguyễn Tấn Tuân được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% số phiểu của các đại biểu...

  115 liên quan

  Ông Nguyễn Tấn Tuân giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

  Ông Nguyễn Tấn Tuân giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

  Sáng nay (21-2), HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI tổ chức kỳ họp bất thường để miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐND...

  115 liên quan

  Ông Nguyễn Tấn Tuân được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

  100% số đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa có mặt tại phiên họp đã bầu ông Nguyễn Tấn Tuân làm Chủ tịch UBND tỉnh...

  115 liên quan