Lửa cháy 'Thời tôi sống'

Lửa cháy 'Thời tôi sống'

Trên cả sự ám ảnh, chiến tranh hiện hữu với những nỗi đau tận cùng của mất mát hy sinh, 'đất sẫm màu' nhưng...

'Thời tôi sống': Cái nhìn nhân văn, đa chiều, điềm tĩnh về chiến tranh

'Thời tôi sống': Cái nhìn nhân văn, đa chiều, điềm tĩnh về chiến tranh

Có nhiều con đường xây dựng nên một tác phẩm văn học có ý nghĩa về đề tài chiến tranh. Nhà văn Trần Mai Hạnh...

3 liên quan

'Thời tôi sống'– Những trang nhật ký chiến tranh vượt xa cuốn sách của một thời

'Thời tôi sống'– Những trang nhật ký chiến tranh vượt xa cuốn sách của một thời

Có lẽ cuốn sách đã vượt qua 'Thời tôi sống' của riêng tác giả và đồng đội của ông. Và đó là lý do để những...

'Thời tôi sống'– Những trang nhật ký chiến tranh vượt xa cuốn sách của một thời

'Thời tôi sống'– Những trang nhật ký chiến tranh vượt xa cuốn sách của một thời

Khẳng định vị thế thể loại văn học tư liệu

'Thời tôi sống'– Những trang nhật ký chiến tranh vượt xa cuốn sách của một thời

'Thời tôi sống'– Những trang nhật ký chiến tranh vượt xa cuốn sách của một thời

Có lẽ cuốn sách đã vượt qua 'Thời tôi sống' của riêng tác giả và đồng đội của ông. Và đó là lý do để những...

Xuất bản cuốn 'Thời tôi sống' của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh

Xuất bản cuốn 'Thời tôi sống' của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh

Theo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, 'Thời tôi sống' là những trang văn rung động sâu xa và ám...

5 liên quan

'Thời tôi sống': Rung động và ám ảnh của Trần Mai Hạnh

'Thời tôi sống': Rung động và ám ảnh của Trần Mai Hạnh

Dười ngòi bút của Trần Mai Hạnh, chiến tranh hiện lên ác liệt, tàn khốc đến tột cùng, thách thức mọi giới...