Vì sao Thủy Kính tiên sinh tiến cử Khổng Minh cho Lưu Bị, để Tư Mã Ý đến với Tào Tháo?

Vì sao Thủy Kính tiên sinh tiến cử Khổng Minh cho Lưu Bị, để Tư Mã Ý đến với Tào Tháo?

Liệu rằng chân tướng phía sau việc ông để cho người họ hàng xa đầy tiềm năng của mình tới phụng sự Tào Tháo...

17 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Chuyện ít biết về lần thứ 2 Lưu Bị đến tìm Gia Cát Lượng

Tam quốc diễn nghĩa: Chuyện ít biết về lần thứ 2 Lưu Bị đến tìm Gia Cát Lượng

Gia Cát Lượng (181 - 234) tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long tiên sinh, là nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà...

5 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Con số định mệnh đối với Gia Cát Lượng

Cuộc đời Gia Cát Lượng gắn liền với nhiều điển tích, giai thoại nổi tiếng không chỉ riêng lúc còn sống mà...

6 liên quan

Hai cao thủ Tam Quốc 'ẩn tàng' một văn một võ, cả đời không xuất sơn

Thời kỳ Tam Quốc vẫn còn hai bậc thầy một văn một võ, đến hết đời cũng không xuất sơn, để rồi bị lu mờ giữa...

Hai cao thủ Tam Quốc 'ẩn tàng' một văn một võ, cả đời không xuất sơn

Thời kỳ Tam Quốc vẫn còn hai bậc thầy một văn một võ, đến hết đời cũng không xuất sơn, để rồi bị lu mờ giữa...

Tam Quốc: Hai cao thủ 'ẩn tàng' một văn một võ, đến hết đời cũng không xuất sơn

Thời kỳ Tam Quốc vẫn còn hai bậc thầy một văn một võ, đến hết đời cũng không xuất sơn, để rồi bị lu mờ giữa...

Tam quốc diễn nghĩa: Bước ngoặt làm nên một Khổng Minh kiệt xuất trong lịch sử

Có rất nhiều điển cố, điển tích về cuộc đời của Gia Cát Lượng, trong đó đáng kể đến là câu chuyện Gia Cát...

47 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Chuyện ít biết, Lưu Bị thoát chết tại nơi Hạng Vũ từng tiêu diệt 30 vạn quân Tần

Mắc mưu kẻ gian Lưu Bị sém chết trong suối Đàn Khê, may nhờ ngựa Đích lô (hay Đích Lư) vượt qua suối được...

Vì sao Tào Tháo cả đời yêu quý hiền tài lại không chiêu mộ Gia Cát Lượng

Trong thời kỳ Tam Quốc, Tào Tháo là một nhà chính trị kiệt xuất, với tư tưởng trọng hiền tài bình thiên hạ,...

72 liên quan

Bí ẩn câu nói trước khi chết của Phượng Sồ, ngầm ám chỉ Lưu Bị không thể phục hưng Hán Thất

Ngọa Long-Phượng Sồ, được một trong hai là có thể an thiên hạ. Lưu Bị sau này đồng thời có được sự phò tá...

Tam Quốc: Bí ẩn câu nói trước khi chết của Phượng Sồ, ngầm ám chỉ Lưu Bị không thể phục hưng Hán Thất

Ngọa Long-Phượng Sồ, được một trong hai là có thể an thiên hạ. Lưu Bị sau này đồng thời có được sự phò tá...

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Vì sao Tào Tháo cả đời yêu quý hiền tài lại không chiêu mộ Gia Cát Lượng

Trong thời kỳ Tam Quốc, Tào Tháo là một nhà chính trị kiệt xuất, với tư tưởng trọng hiền tài bình thiên hạ,...

Tam quốc diễn nghĩa: Những kỳ nhân bí hiểm thời tam quốc từng giúp Tào Tháo và Lưu Bị nhưng không màng danh lợi

Không chỉ nhận được sự phò tá của Khổng Minh, Quách Gia, Lưu Bị và Tào Tháo còn được những cao nhân bí ẩn...

64 liên quan

Mưu trí xử thế Quỷ Cốc Tử: Nghệ thuật vận dụng trí tuệ mưu sự nghiệp

Quỷ Cốc Tử có một câu nói nổi tiếng: 'Đã diệt vong thì không thể tồn tại, đã gặp nguy thì không thể chuyển...

Tam quốc diễn nghĩa: Kỳ nhân số 1 thời Tam quốc, đến cả Gia Cát Lượng cũng phải nể trọng

Tam quốc diễn nghĩa: Kỳ nhân số 1 thời Tam quốc, đến cả Gia Cát Lượng cũng phải nể trọng

Là một nhân vật phụ xuất hiện khá ngắn trong bộ tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, nhưng nhân vật này lại có...

Tam quốc diễn nghĩa: Bước ngoặt làm nên một Khổng Minh kiệt xuất trong lịch sử

Có rất nhiều điển cố, điển tích về cuộc đời của Gia Cát Lượng, trong đó đáng kể đến là câu chuyện Gia Cát...

47 liên quan