Nâng cao hiệu quả thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Nâng cao hiệu quả thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Những năm qua, việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo...

335 liên quan

Chuẩn hóa chức năng thanh tra chuyên ngành của BHXH

Chuẩn hóa chức năng thanh tra chuyên ngành của BHXH

Luật BHXH cần bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành đầy đủ cho ngành BHXH, trong đó có thanh tra việc thực...

11 liên quan

Thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội - góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Từ ngày 01/01/2016, cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) được giao bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành (TTCN)...

335 liên quan

Nói về việc trùng tên, diễn viên Kim Min Kyu muốn mời rượu Kim Min Kyu của 'Produce X 101'

Nói về việc trùng tên, diễn viên Kim Min Kyu muốn mời rượu Kim Min Kyu của 'Produce X 101'

Diễn viên Kim Min Kyu chia sẻ về việc có một cái tên phổ biến và gửi thông điệp cho cậu thực tập sinh Kim...

Phát động chiến dịch thanh tra lao động ngành chế biến gỗ năm 2019

'Tuân thủ pháp luật lao động để phát triển bền vững ngành chế biến gỗ' là chủ đề Chiến dịch thanh tra lao...