Thanh Hóa bổ nhiệm 94 công chức lãnh đạo, quản lý thiếu chuẩn

Thanh Hóa bổ nhiệm 94 công chức lãnh đạo, quản lý thiếu chuẩn

Thanh Hóa bổ nhiệm 94 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu 1 hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn...

58 liên quan

Thanh tra Nội vụ đề nghị TP.HCM rà soát bổ nhiệm lãnh đạo từ 6/2012

Thanh tra Nội vụ đề nghị TP.HCM rà soát bổ nhiệm lãnh đạo từ 6/2012

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND TP.HCM rà soát lại các trường hợp được bổ nhiệm lãnh đạo, quản...

58 liên quan

Nhiều công chức lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa đủ tiêu chuẩn

Nhiều công chức lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa đủ tiêu chuẩn

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa tiến hành thanh tra và phát hiện hàng loạt sai sót trong việc thực hiện các quy định...

49 liên quan

Bốn bài thi vào Bộ Kế hoạch và Đầu tư bị sửa điểm

Bốn bài thi vào Bộ Kế hoạch và Đầu tư bị sửa điểm

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng,...

14 liên quan

Phát hiện sửa điểm thi, 4 người trúng tuyển Bộ KH&ĐT đã thôi việc

Phát hiện sửa điểm thi, 4 người trúng tuyển Bộ KH&ĐT đã thôi việc

Nhiều vi phạm trong thi tuyển, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại được Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ ra tại các đơn vị thuộc...

14 liên quan

Tổng cục trưởng Thống kê tiết lộ nơi sửa điểm 4 bài thi vào Bộ KH-ĐT

Tổng cục trưởng Thống kê tiết lộ nơi sửa điểm 4 bài thi vào Bộ KH-ĐT

Bốn trường hợp sửa điểm thi trong kỳ thi tuyển công chức, viên chức ngành thống kê thuộc Bộ KH-ĐT đều ở Cục...

14 liên quan