Tăng cường thanh tra trách nhiệm gắn với nhiệm vụ chuyên môn

Tăng cường thanh tra trách nhiệm gắn với nhiệm vụ chuyên môn

Đây là một trong nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch năm 2019 của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp vừa được Chủ...

8 liên quan

Tăng cường thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo

Tăng cường thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương vừa có văn bản chỉ đạo rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu...

9 liên quan

Đồng Tháp: Kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng

Đồng Tháp: Kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng

Ngày 12/9, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp tổ chức công bố quyết định thành lập tổ kiểm tra trách nhiệm thực hiện...

1 liên quan

Đồng Tháp thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc tiếp công dân

Đồng Tháp thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc tiếp công dân

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận đối với việc quản lý nhà nước, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo,...

68 liên quan

Phải sử dụng, phân phối 10,6 tỷ đồng đúng quy định

Thanh tra việc thực hiện cổ phần hóa (CPH) tại Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, nay...

14 liên quan

Đồng Tháp: Chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng

Đồng Tháp: Chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng

Chiều 19/7, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, phương...

198 liên quan

Chậm tiến độ, chưa quyết toán gần 100 tỷ đồng

Chậm tiến độ, chưa quyết toán gần 100 tỷ đồng

Các dự án, công trình thi công chậm tiến độ chiếm giá trị lớn 57.144 triệu đồng. Số dự án, công trình chưa...