Nợ tăng gần 2.000 tỷ, Văn Phú – Invest báo lãi tăng 21% so với 2018

Nợ tăng gần 2.000 tỷ, Văn Phú – Invest báo lãi tăng 21% so với 2018

Lũy kế năm 2019, tổng doanh thu của VPI đạt mức gần 3.239 tỷ đồng, gấp 11 lần so với năm 2018. Lợi nhuận...

Gần 100 doanh nghiệp chưa công bố kết quả kinh doanh bán niên

Gần 100 doanh nghiệp chưa công bố kết quả kinh doanh bán niên

Tính đến 30/7/2019, có hơn 310 doanh nghiệp (DN) trên HOSE công bố báo cáo tài chính quý II. Trong đó, hơn...

Nợ phải trả hơn 4 nghìn tỷ, Văn Phú Invest sẽ xoay xở ra sao?

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2019, nợ phải trả của Văn Phú Invest hiện đang là 4.386 tỷ đồng khiến...

2 liên quan

Dự kiến doanh thu hợp nhất 3.305 tỷ đồng, Văn Phú – Invest muốn trả cổ tức 20%

Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest (HOSE: VPI) dự kiến doanh thu...

2 liên quan

Văn Phú Invest: Dự trình cổ tức 2018 bằng tiền 16%, kế hoạch lãi ròng 472 tỷ đồng

Năm 2019, VPI dự trình kế hoạch tổng doanh thu 3.305 tỷ đồng, tăng 545,5%; lợi nhuận sau thuế của cổ đông...

2 liên quan

Văn Phú – Invest đặt mục tiêu lãi 510 tỷ đồng trong năm 2019

Dự kiến, riêng Dự án The Terra An Hưng sẽ ghi nhận doanh thu khối thấp tầng với giá trị ước đạt khoảng...