Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Thiệu Hóa

Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Thiệu Hóa

Thôn Đồng Bào, xã Thiệu Minh (Thiệu Hóa) có diện tích đất sản xuất rau màu vụ đông đạt giá trị cao nhất các...

Tập trung nguồn lực phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp

Tập trung nguồn lực phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp

Những năm qua, tỉnh ta đã huy động nhiều nguồn lực đẩy mạnh phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp (TTCN)...

Huyện Thiệu Hóa phát huy hiệu quả tín dụng chính sách

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín...

1784 liên quan

Đảng bộ xã Thiệu Minh lãnh đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) năm 2018, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thiệu Minh (Thiệu Hóa)...

2133 liên quan

Huyện Thiệu Hóa quan tâm thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện Chương trình mỗi xã một...

Nhìn từ việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Nhìn từ việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình nơi cư trú nhằm gắn trách nhiệm của đảng viên với cộng...

253 liên quan

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, vững bước trên hành trình đổi mới

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguồn xung lực mạnh mẽ của toàn dân...

Huyện Thiệu Hóa có 20 doanh nghiệp liên kết sản xuất nông nghiệp

Theo thông tin của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Thiệu Hóa, hiện trên địa bàn huyện...

2 liên quan

Toàn tỉnh có 321/569 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thống kê từ Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, tính đến trung tuần tháng 7 -...

Huyện Thiệu Hóa vận động con em xa quê đóng góp hơn 7 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh' được Ủy ban MTTQ...

'Nhóm nghiện' chuyên đột nhập nghĩa trang trộm cửa sắt sa lưới

Một ổ nhóm đã cùng nhau đến các nghĩa trang để trộm cửa sắt tại các khu mộ để bán lấy tiền mua ma túy sử...

244 liên quan

Sắp xếp mạng lưới trường lớp đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới giáo dục

Sắp xếp mạng lưới trường, lớp học phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và chủ trương...

Mặt đê sông Chu, sông Mã: Nhiều đoạn xuống cấp nghiêm trọng

Dù đã được gia cố mặt bê tông theo tiêu chuẩn đê cấp I, cấp II nhưng nhiều tuyến đê sông Chu, sông Mã đã có...

Hướng đi mới cho nghề trồng dâu nuôi tằm

Tận dụng lợi thế có diện tích bãi bồi ven sông lớn với lượng phù sa màu mỡ, huyện Thiệu Hóa đã chú trọng...

Dịch tả lợn châu Phi lan sang huyện thứ 2 ở Thanh Hóa

Ngày 7/3, UBND huyện Thiệu Hóa cho biết vừa thực hiện công bố dịch tả lợn châu phi trên địa bàn xã Thiệu...

385 liên quan

Thiệu Hóa: Điểm sáng xây dựng nông thôn mới

Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), dưới sự lãnh chỉ đạo...

2 liên quan

Viết tiếp bài DN tự ý bơm hút, kinh doanh cát khi chưa có gấy phép: Coi thường pháp luật hay được bao che?

KTNT- Ngày 22/11 báo Kinh tế nông thôn điện tử đã ra bài Doanh nghiệp tự ý bơm hút, kinh doanh, tập kết cát...