Tài liệu cuối cùng của Stephen Hawking nói về vũ trụ song song

Tài liệu cuối cùng của Stephen Hawking nói về vũ trụ song song

Stephen Hawking đã qua đời nhưng những di sản của ông sẽ tiếp tục tồn tại.

29 liên quan

Những ngày cuối đời, GS Hawking hé lộ vũ trụ song song

Những ngày cuối đời, GS Hawking hé lộ vũ trụ song song

Trước khi qua đời hai tuần, nhà vật lý học vĩ đại Stenphen Hawking vẫn còn miệt mài với nghiên cứu của mình,...

8 liên quan

Công trình cuối cùng của Stephen Hawking có thể giúp khám phá ra vũ trụ song song

Công trình cuối cùng của Stephen Hawking có thể giúp khám phá ra vũ trụ song song

Tác phẩm có khả năng là công trình vĩ đại mới nhất của nhà bác học.

6 liên quan

Stephen Hawking tiên đoán sự kết thúc của Trái đất 2 tuần trước khi chết

Stephen Hawking tiên đoán sự kết thúc của Trái đất 2 tuần trước khi chết

Chỉ hai tuần trước khi qua đời, Stephen Hawing hoàn thành nghiên cứu tiết lộ cách phát hiện những vũ trụ song...

6 liên quan

Công trình cuối cùng của giáo sư Stephen Hawking mở ra cánh cổng đến với những vũ trụ khác

Công trình cuối cùng của giáo sư Stephen Hawking mở ra cánh cổng đến với những vũ trụ khác

Giáo sư Stephen Hawking đã hoàn thiện nghiên cứu về cách mà các nhà khoa học có thể tìm được một vũ trụ mới.

8 liên quan

Thiên tài vật lý Hawking bày cách tìm ra các vũ trụ khác

Thiên tài vật lý Hawking bày cách tìm ra các vũ trụ khác

Ngay trước khi qua đời, nhà vật lý hàng đầu thế giới nêu cách con người có thể phát hiện vũ trụ mới và dự...

16 liên quan

Nghiên cứu cuối cùng Stephen Hawking mở 'cánh cửa' đưa con người vào vũ trụ

Nghiên cứu cuối cùng Stephen Hawking mở 'cánh cửa' đưa con người vào vũ trụ

Hai tuần trước khi qua đời, nhà khoa học vũ trụ Stephen Hawking đã đưa ra bài báo khoa học cuối cùng của mình,...

29 liên quan