Khang Hy hay Ung Chính mới là cha ruột vua Càn Long?

Khang Hy hay Ung Chính mới là cha ruột vua Càn Long?

Cho tới nay, thân thế của vua Càn Long, ông vua nổi tiếng và cũng lắm tai tiếng trong lịch sử Thanh triều...

Sự thật sốc về 'quý nhân phù trợ' của hoàng đế Khang Hi

Sự thật sốc về 'quý nhân phù trợ' của hoàng đế Khang Hi

Nhà Thanh nổi tiếng với thời kỳ 'Khang Càn thịnh trị'. Người có công rất lớn tạo nên nền tảng ổn định cho...

Vì sao Khang Hi lỗi lạc nhẫn tâm giết chết hàng ngàn cung nữ?

Vì sao Khang Hi lỗi lạc nhẫn tâm giết chết hàng ngàn cung nữ?

Khang Hi đế là vị Hoàng đế thông minh lỗi lạc. Ông là người đã tìm ra phương pháp trị bệnh đậu mùa. Nhưng...

Sự thật sốc cung nữ 'lười tắm' được kính nể nhất triều Thanh

Cung nữ tuy có địa vị thấp kém trong Hoàng cung nhưng trong lịch sử Mãn Thanh, Tô Ma Lạt Cô lại là người...

Căm tận xương tủy, vì sao Khang Hi không giết chết Ngao Bái?

Bỏ ra nhiều công sức để bài trừ thế lực của Ngao Bái hống hách, ngông cuồng nhưng cuối cùng Khang Hi Đế lại...

Vì sao Khang Hi nhẫn tâm hại chết hàng ngàn cung nữ?

Vì sao Khang Hi nhẫn tâm hại chết hàng ngàn cung nữ?

Khang Hi đế là vị Hoàng đế thông minh lỗi lạc. Ông là người đã tìm ra phương pháp trị bệnh đậu mùa. Nhưng...

Càn Long nổi tiếng lắm thê thiếp nhưng so với giai thoại một đêm 9 phi của Khang Hi còn kém xa?

Nếu Càn Long có 40 hậu phi thì số nữ nhân trong hậu cung của ông nội Khang Hy lúc cao nhất đạt tới con số...

1 liên quan