Bốn tổ chức của Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng ASOCIO

Bốn tổ chức của Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng ASOCIO

Việc Việt Nam có 4 đơn vị đoạt giải là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế dành cho những thành tích đạt được...

2 liên quan

Hộ, cá nhân kinh doanh được cấp hóa đơn điện tử miễn phí

Hộ, cá nhân kinh doanh được cấp hóa đơn điện tử miễn phí

Nhiều chính sách mới như: Hộ, cá nhân kinh doanh được cấp hóa đơn điện tử miễn phí, doanh nghiệp dưới 10...

Từ tháng 11/2018 sẽ gửi quyết định cưỡng chế thuế qua mạng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 87/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013 hướng...

2 liên quan

Ngành thuế Hà Nội quyết liệt giảm nợ đọng thuế

Hà Nội luôn nằm trong nhóm những địa phương có số thu ngân sách lớn nhất cả nước. Không hài lòng với các...

5 liên quan

Tăng lương chưa đi đôi với tinh giản biên chế mạnh mẽ

Ủy ban Tài chính ngân sách cho rằng, Chính phủ cần tính toán kỹ về vấn đề này, việc điều chỉnh tiền lương...

20 liên quan

Điều hành sát sao, cơ cấu ngân sách chuyển dịch tích cực

Các mục tiêu liên quan đến cơ cấu lại NSNN và cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, thị trường tài chính đạt kết...

Bộ Tài chính đã có nhiều nỗ lực trong đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Tại buổi làm việc với Tổng cục Thuế về công tác cải cách thủ tục hành chính ngày 13/9/2018, ông Trần Thanh...

18 liên quan