Di sản vô giá ở Vườn Chuối

Di sản vô giá ở Vườn Chuối

Sau hơn năm tháng khai quật, nghiên cứu, các nhà khoa học của Viện khảo cổ học Việt Nam đã có những kết quả...

15 liên quan

Đề xuất 3 phương án bảo tồn, phát huy giá trị di chỉ Vườn Chuối

Đề xuất 3 phương án bảo tồn, phát huy giá trị di chỉ Vườn Chuối

Đoàn khai quật di chỉ Vườn Chuối vừa báo cáo UBND TP Hà Nội kết quả sơ bộ đợt thăm dò, khai quật mới nhất,...

15 liên quan

Cần bảo tồn nguyên trạng

Cần bảo tồn nguyên trạng

Ngày 22/10, Viện Khảo cổ - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã tổ chức buổi công bố báo cáo sơ bộ kết...

15 liên quan

Phát hiện khảo cổ mới tại di chỉ vườn Chuối

Phát hiện khảo cổ mới tại di chỉ vườn Chuối

Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội, Viện Khảo cổ học, Bảo tàng Nhân học (trường ĐH KHXH&NV Hà Nội) vừa...

15 liên quan

Khai quật cụm di chỉ Vườn Chuối: Phát hiện nhiều tầng văn hóa

Khai quật cụm di chỉ Vườn Chuối: Phát hiện nhiều tầng văn hóa

Ngày 22/10, Viện Khảo cổ (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) đã tổ chức buổi công bố báo cáo sơ bộ kết...

15 liên quan

Đề xuất di chỉ vườn Chuối thành công viên khảo cổ học

Đề xuất di chỉ vườn Chuối thành công viên khảo cổ học

Những phát hiện mới nhất tại di chỉ khảo cổ học 3 nghìn tuổi Vườn Chuối củng cố thêm giá trị hiếm có của khu...

15 liên quan

Di chỉ Vườn Chuối: Bảo tồn lịch sử hay ưu tiên phát triển kinh tế?

Di chỉ Vườn Chuối: Bảo tồn lịch sử hay ưu tiên phát triển kinh tế?

Sáng nay, 22-10, Viện Khảo cổ học Việt Nam đã tổ chức báo cáo kết quả khai quật di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối,...

15 liên quan