Chiến sĩ CSCĐ trả lại túi xách chứa gần 400 triệu cho người đánh rơi

Chiến sĩ CSCĐ trả lại túi xách chứa gần 400 triệu cho người đánh rơi

Nhặt được chiếc túi xách bên trong có hàng trăm triệu tiền mặt cùng nhiều tài sản khác, chiến sỹ CSCĐ đã trả...

6 liên quan

Chiến sĩ CSCĐ trả lại hơn 300 triệu đồng cho người đánh mất

Chiến sĩ CSCĐ trả lại hơn 300 triệu đồng cho người đánh mất

Chiến sĩ Nguyễn Xuân Vũ nhặt được một túi xách bên trong có hơn 300 triệu đồng. Sau khi báo cáo với lãnh đạo...

1 liên quan

Chiến sĩ CSCĐ trả lại gần 400 triệu đồng cho người đánh rơi

Chiến sĩ CSCĐ trả lại gần 400 triệu đồng cho người đánh rơi

Nhặt được chiếc túi xách có 300 triệu đồng, 4.000 USD, điện thoại iPhone 7 cùng nhiều giấy tờ quan trọng,...

5 liên quan

Chiến sĩ cảnh sát cơ động trả lại 400 triệu đồng cho người đánh rơi

Chiến sĩ cảnh sát cơ động trả lại 400 triệu đồng cho người đánh rơi

Nhặt được chiếc túi xách bên trong có khoảng 400 triệu đồng, chiến sĩ CSCĐ đã trả lại cho người đánh rơi ngay...

Chiến sỹ CSCĐ trả lại hơn 300 triệu đồng cho người đánh mất

Chiến sỹ CSCĐ trả lại hơn 300 triệu đồng cho người đánh mất

Trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại thị xã Cửa Lò, chiến sỹ Nguyễn Xuân Vũ đã nhặt được một túi...

4 liên quan

Chiến sỹ CSCĐ trả lại túi tiền có giá trị lớn cho người đánh rơi

Chiến sỹ CSCĐ trả lại túi tiền có giá trị lớn cho người đánh rơi

Nhặt được chiếc túi với tài sản lớn ở bên trong nhưng chiến sỹ Nguyễn Xuân Vũ đã không tham của rơi và trả...

5 liên quan