UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ phá rừng làm nhà trái phép

Ngày 10/9, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tỉnh và UBND huyện Bảo Lâm kiểm...

3 liên quan

Lâm Đồng: Xử lý nghiêm vụ phá rừng làm nhà trái phép ở huyện Bảo Lâm

Lâm Đồng: Xử lý nghiêm vụ phá rừng làm nhà trái phép ở huyện Bảo Lâm

Tại tiểu khu 439 do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B'ri quản lý bảo vệ, Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm đã phát...

3 liên quan

Quyết liệt các giải pháp ngăn chặn tình trạng mất rừng tự nhiên

Thứ trưởng Hà Công Tuấn nhấn mạnh cần tập trung xử lý dứt điểm các điểm nóng hiện nay, kiên quyết thu hồi...

Lâm Đồng thu hồi toàn bộ đất rừng giao cho cộng đồng

UBND huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng vừa có kết luận thanh tra việc thực hiện quản lý, bảo vệ rừng giao cho Cộng...

Rừng thông Bảo Lâm của tỉnh Lâm Đồng bị 'bức tử' hàng loạt

Rừng thông Bảo Lâm của tỉnh Lâm Đồng bị 'bức tử' hàng loạt

Những vạt rừng thông bị 'bức tử' chết khô hay hàng loạt cây thông bị triệt hạ để các đối tượng chiếm đất...

Lại xảy ra 'đầu độc' rừng quy mô lớn ở Lâm Đồng

Ngày 25-7, Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) xác nhận, vừa khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ sang Công an...

8 liên quan