Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự

Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự

Hiện, Mỹ và Hàn Quốc đang nỗ lực tìm tiếng nói chung để có thể đưa ra một văn kiện mới, trước khi hiệp ước...

3 liên quan

Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự

Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự

Ngày 22/8, Mỹ và Hàn Quốc đã khởi động vòng đàm phán mới về chia sẻ chi phí đồn trú quân đội Mỹ trên lãnh...

Mỹ và Hàn Quốc đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự

Mỹ và Hàn Quốc đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự

Mỹ và Hàn Quốc hôm 22/8 bắt đầu đàm phán thu hẹp khác biệt liên quan tới vấn đề chi phí dành cho các lực lượng...

Mỹ và Hàn Quốc đàm phán về chia sẻ chi phí quốc phòng

Mỹ và Hàn Quốc đàm phán về chia sẻ chi phí quốc phòng

Ngày 26/6, các quan chức Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức vòng đàm phán mới tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) về chia sẻ...

Mỹ - Hàn khởi động vòng đàm phán mới về chia sẻ chi phí quốc phòng

Mỹ - Hàn khởi động vòng đàm phán mới về chia sẻ chi phí quốc phòng

Sáng 26-6, tại Seoul, các quan chức Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu vòng đàm phán thứ 4 về chia sẻ chi phí quốc...

Hàn Quốc, Mỹ bắt đầu vòng đàm phán mới về chia sẻ chi phí quốc phòng

Hàn Quốc, Mỹ bắt đầu vòng đàm phán mới về chia sẻ chi phí quốc phòng

Ngày 26/6, Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức vòng đàm phán mới về chia sẻ chi phí duy trì sự hiện diện của lực lượng...

Hàn-Mỹ bắt đầu vòng đàm phán mới về chia sẻ chi phí quân sự

Hàn-Mỹ bắt đầu vòng đàm phán mới về chia sẻ chi phí quân sự

Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức vòng đàm phán mới tại thủ đô Seoul về chia sẻ chi phí duy trì các binh sỹ Mỹ tại...

Mỹ - Hàn tiếp tục đàm phán chi phí quân sự

Mỹ - Hàn tiếp tục đàm phán chi phí quân sự

Seoul và Washington dự kiến đàm phán lần thứ ba vào tuần tới nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới chi...

Hàn Quốc và Mỹ đàm phán vòng 2 về chia sẻ chi phí quân sự

Hàn Quốc và Mỹ đàm phán vòng 2 về chia sẻ chi phí quân sự

Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu vòng đàm phán thứ 2 về sửa đổi thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự giữa hai nước...