Tổng thống Philippines muốn đổi tên nước

Tổng thống Philippines muốn đổi tên nước

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte muốn thay đổi tên quốc gia thành 'Maharlika' nhằm xóa bỏ tàn dư thuộc...

2 liên quan

Tổng thống Philippines Duterte muốn đổi tên đất nước

Tổng thống Philippines Duterte muốn đổi tên đất nước

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang muốn đổi tên nước ông thành 'Maharlika', tờ Bưu điện Hoa Nam buổi...

4 liên quan

Tổng thống Philippines muốn đổi tên nước

Tổng thống Philippines muốn đổi tên nước

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mong muốn một ngày nào đó đổi tên quốc gia thành 'Maharlika' nhằm xóa...

3 liên quan

Tổng thống Philippines muốn đổi tên nước

Tổng thống Philippines muốn đổi tên nước

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte muốn đổi tên nước này thành 'Maharlika', nhằm xóa bỏ dấu tích thuộc...

4 liên quan

Ông Duterte muốn đổi tên nước của Philippines

Ông Duterte muốn đổi tên nước của Philippines

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang ủng hộ việc đổi tên nước thành 'Maharlika' để tránh dây dưa với...

2 liên quan

Tổng thống Philippines muốn đổi tên nước

Tổng thống Philippines muốn đổi tên nước

Tổng thống Phillippines Rodrigo Duterte đang ủng hộ việc đổi tên quốc gia của mình thành 'Maharlika' để thoát...

4 liên quan

Tổng thống Philippines muốn đổi tên nước?

Tổng thống Philippines muốn đổi tên nước?

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte muốn ngày nào đó sẽ đổi tên đất nước thành 'Maharlika' để chấm dứt...

3 liên quan