Giám đốc IMF: 'Rủi ro thương mại có thể làm thu hẹp đầu tư trên phạm vi toàn cầu'

Giám đốc IMF: 'Rủi ro thương mại có thể làm thu hẹp đầu tư trên phạm vi toàn cầu'

Cuộc họp mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới được tổ chức trong tuần này ở Washington sẽ...

7 liên quan

IMF: 'Hệ thống tài chính toàn cầu đang giống như giai đoạn tiền khủng hoảng'

IMF: 'Hệ thống tài chính toàn cầu đang giống như giai đoạn tiền khủng hoảng'

Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã cảnh báo rằng những đe dọa đối với hệ thống tài chính toàn cầu đang tăng lên, với...

7 liên quan

IMF: Những mối đe dọa tài chính toàn cầu đang quay trở lại thời trước khủng hoảng

IMF: Những mối đe dọa tài chính toàn cầu đang quay trở lại thời trước khủng hoảng

Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF mới đây cảnh báo rằng, các mối đe dọa với hệ thống tài chính toàn cầu đang gia tăng...

7 liên quan

IMF cảnh báo nguy cơ tài sản bong bóng ở nhiều thị trường

IMF cảnh báo nguy cơ tài sản bong bóng ở nhiều thị trường

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo, các mối đe dọa đối với hệ thống tài chính toàn cầu đang tăng lên, với...

7 liên quan

IMF cảnh báo nguy cơ tài sản bong bóng ở nhiều thị trường

IMF cảnh báo nguy cơ tài sản bong bóng ở nhiều thị trường

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo, các mối đe dọa đối với hệ thống tài chính toàn cầu đang tăng lên, với...

1 liên quan

Doanh nghiệp thị trường mới nổi đổ nợ

Doanh nghiệp thị trường mới nổi đổ nợ

Doanh nghiệp thị trường mới nổi đối mặt với rủi ro mất khả năng trả nợ nếu tăng trưởng chậm lại, lãi suất...

1 liên quan