IMF: Nợ toàn cầu đang ở mức cao kỷ lục

IMF: Nợ toàn cầu đang ở mức cao kỷ lục

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết nợ toàn cầu đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay và chính phủ các nước...

Giám đốc IMF: 'Rủi ro thương mại có thể làm thu hẹp đầu tư trên phạm vi toàn cầu'

Giám đốc IMF: 'Rủi ro thương mại có thể làm thu hẹp đầu tư trên phạm vi toàn cầu'

Cuộc họp mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới được tổ chức trong tuần này ở Washington sẽ...

IMF: 'Hệ thống tài chính toàn cầu đang giống như giai đoạn tiền khủng hoảng'

IMF: 'Hệ thống tài chính toàn cầu đang giống như giai đoạn tiền khủng hoảng'

Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã cảnh báo rằng những đe dọa đối với hệ thống tài chính toàn cầu đang tăng lên, với...

IMF: Những mối đe dọa tài chính toàn cầu đang quay trở lại thời trước khủng hoảng

IMF: Những mối đe dọa tài chính toàn cầu đang quay trở lại thời trước khủng hoảng

Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF mới đây cảnh báo rằng, các mối đe dọa với hệ thống tài chính toàn cầu đang gia tăng...

IMF cảnh báo nguy cơ tài sản bong bóng ở nhiều thị trường

IMF cảnh báo nguy cơ tài sản bong bóng ở nhiều thị trường

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo, các mối đe dọa đối với hệ thống tài chính toàn cầu đang tăng lên, với...

IMF cảnh báo nguy cơ tài sản bong bóng ở nhiều thị trường

IMF cảnh báo nguy cơ tài sản bong bóng ở nhiều thị trường

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo, các mối đe dọa đối với hệ thống tài chính toàn cầu đang tăng lên, với...