Cách mạng công nghiệp 4.0: Không nắm bắt sẽ tụt hậu

Cách mạng công nghiệp 4.0: Không nắm bắt sẽ tụt hậu

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) có thể giúp GDP của Việt Nam tăng thêm 28,5 - 62,1 tỷ USD, tương...

5 liên quan

Đón đầu cơ hội từ cách mạng công nghiệp 4.0

Đón đầu cơ hội từ cách mạng công nghiệp 4.0

Đứng trước các cơ hội và thách thức mà cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN) đem lại, Việt Nam buộc phải có các...

5 liên quan

Cách mạng công nghiệp 4.0 hứa hẹn tăng quy mô GDP

Cách mạng công nghiệp 4.0 hứa hẹn tăng quy mô GDP

Ngày 1-3 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương ( CIEM) phối hợp với Công ty NTT Data của...

9 liên quan

Chuyên gia Nhật chia sẻ kinh nghiệm phát triển CMCN 4.0

Chuyên gia Nhật chia sẻ kinh nghiệm phát triển CMCN 4.0

Nhằm tạo diễn đàn để các bộ, ngành, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà nghiên cứu cùng trao đổi, thảo luận và đề...

9 liên quan

GDP của Việt Nam năm 2030 có thể tăng thêm 62,1 tỷ USD nhờ cách mạng 4.0

GDP của Việt Nam năm 2030 có thể tăng thêm 62,1 tỷ USD nhờ cách mạng 4.0

Nhiều ngành, lĩnh vực mới sẽ đem lại doanh thu hàng chục tỷ USD nhờ ứng dụng cách mạng 4.0.

9 liên quan

Cách mạng công nghiệp 4.0: Kinh nghiệm từ Nhật Bản, doanh nghiệp Việt không thể thờ ơ

Cách mạng công nghiệp 4.0: Kinh nghiệm từ Nhật Bản, doanh nghiệp Việt không thể thờ ơ

Các ngành công nghiệp mới của Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ là động lực tăng trưởng chính của Việt Nam (IoT,...

Cách mạng công nghiệp 4.0 có thể thúc đẩy GDP Việt Nam tăng thêm 28,5 tỷ USD - 62,1 tỷ USD

Cách mạng công nghiệp 4.0 có thể thúc đẩy GDP Việt Nam tăng thêm 28,5 tỷ USD - 62,1 tỷ USD

Sáng 1-3, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Công ty NTT Data của...

2 liên quan