Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ phải cơ bản thông xe trong năm 2020

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ phải cơ bản thông xe trong năm 2020

Chiều 25/7, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ có cuộc họp nhằm thúc đẩy...

144 liên quan

Bố trí đủ vốn cho cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ

Bố trí đủ vốn cho cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ

Chiều 25-7, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ có cuộc họp nhằm thúc đẩy...

144 liên quan

Thủ tướng yêu cầu thông xe cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vào năm 2020

Thủ tướng yêu cầu thông xe cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vào năm 2020

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận phải cơ bản thông xe trong năm 2020...

7 liên quan

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nhưng phải chống tiêu cực, lãng phí

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nhưng phải chống tiêu cực, lãng phí

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, ngành giao thông vận tải chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện...

3 liên quan

Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ

Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luậncủa Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết công...

1 liên quan

Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ

Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết công...

1 liên quan

Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ

Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết công...

3 liên quan